Tabletbehandling med antibiotika til hjerteklapinfektion er ligeså godt som intravenøs behandling og reducerer indlæggelsestiden.

Et stort dansk studie har vist, at hjerteklapinfektion (endokarditis) med fordel kan blive behandlet med antibiotika i form af tabletter i stedet for sædvanlig intravenøs behandling i det ikke-akutte forløb. Tabletbehandlingen kan foregå derhjemme og har stor effekt på indlæggelsestiden.

– Noget af det overraskende var, at vi kunne sende relativt mange patienter hjem forholdsvis tidligt. Patienterne i tabletgruppen var i gennemsnit indlagt 3 dage efter inklusionen (median, red.), og de andre var tilsvarende indlagt 19 dage efter inklusionen, fortæller professor og overlæge Henning Bundgaard fra Hjertemedicinsk klinik på Rigshospitalet, der har været med til at udføre studiet.

De to metoder viste sig at være lige gode.

– Vi konkluderede, at tabletbehandling er lige så godt som den intravenøse behandling – også i forhold til, at det er sikkert og ikke forbundet med flere bivirkninger, siger Henning Bundgaard.

Hjerteklappatienter er indlagt i 4-6 uger, og det er en sygdom med høj dødelighed og mange komplikationer, hvor op til 20 procent dør under det akutte forløb. Men efter en initial fase med intravenøs behandling med antibiotika kan patienterne godt overgå til blive behandlet med tabletter derhjemme.

– Når patienterne har stabiliseret sig, er de fleste kun på sygehuset for at få deres antibiotika. De er oppegående, og mange kan sagtens klare sig derhjemme. For mange er det næsten ligesom at få en fængselsdom at få at vide, at de skal være indlagt på sygehuset i så lang tid,  forklarer Henning Bundgaard.

Han anslår, at omkring halvdelen af endokarditis patienterne kan gå hjem med en tabletbehandling. De, der kan få glæde af tabletbehandlingen, er de patienter, der er blevet stabile.

– At patienten har stabiliseret sig vil sige, at patienten har fået det bedre, temperaturen og infektionstallene er faldet og ultralydsskanningen af hjertet er uden forværring, siger Henning Bundgaard.

Patienterne ville ud af sygehuset
Ideen til at behandle med tabletter udsprang af et helt konkret patientbehov.

– Vi havde flere yngre patienter med endokarditis, der ikke kunne holde ud at være indlagt og derfor insisterede på at blive udskrevet, og det kunne kun lade sig gøre ved at give dem en tabletbehandling derhjemme. Det afgørende for dem var at komme ud af sygehuset, forklarer Henning Bundgaard.

Patienterne fik tabletter med hjem, og efter behandling af 10-12 patienter på den måde, viste det sig at være gået helt uden komplikationer, og det gav ideen til at lave et egentligt studie.

At give antibiotika intravenøst har ifølge Henning Bundgaard været et dogme, som har været svært at gøre op med, men han og hans kollegaer kunne ikke se hvorfor en intravenøs behandling nødvendigvis skulle være bedre end en oral.

– Vores rationale var, at det måtte være et spørgsmål om at opnå den rette koncentration af antibiotika i blodet og ikke om hvilken vej det når til blodet.

Derfor målte de i studiet koncentrationerne af antibiotika i blodet.

– Vi målte antibiotikakoncentrationer, fordi vi var bange for, at der ville være patienter, som enten ikke optog antibiotikaen fra tarmen eller omsatte det meget hurtigt. Vores målinger viste, at med de doser, vi havde fastsat, havde vi ramt rigtigt. Der var ikke nogen, der skulle justeres i dosis ud fra de målinger, vi lavede.

Godt at komme hjem i egen seng
Henning Bundgaard og hans kollegaer havde hverken forventet, at tabletbehandlingen ville være bedre eller dårligere end den intravenøse behandling.

– Vi ville vise, at det er lige så godt at give en tabletbehandling som intravenøs behandling. Derfor lavede vi et såkaldt non-inferiority studie, der har som mål at afklare, om to behandlinger er lige gode.

– De to behandlinger var lige gode, men der var en tendens til, at det gik dem, der fik tabletter, lidt bedre, end dem, vi behandlede på klassisk måde med intravenøs behandling, selvom det ikke var signifikant, siger Henning Bundgaard.

Her kan rehabiliteringen måske have spillet ind.

– Vi ved, at det betyder noget at være sluppet fri af sygehuset. At være kommet i sit eget tøj og hjem i sin egen seng og spise sin egen mad, siger Henning Bundgaard.

Patienter er gode til at stille op
Behandlingen er allerede implementeret på Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet og kommer i de nationale behandlingsvejledninger januar 2019. De andre centre, der har været med i studiet, har også enten implementeret eller skal til at implementere behandlingen. Det drejer sig om Aalborg, Aarhus, Odense, Roskilde, Herlev og Gentofte.

Henning Bundgaard er fuld af ros til de danske patienter, der har deltaget i studiet. Man regner med, at der er omkring 600 endokarditis patienter om året i Danmark, så det har taget tid at nå op på 400 egnede testdeltagere.

– En af de ting, vi betoner igen og igen, er, at det er dejligt, at danskere er så positive i forhold til at stille op til forskningsprojekter. Med en sygdom, der er så farlig som endokarditis, er det ret flot, at folk stiller op. Vi oplevede i studiet en stor villighed til det, siger han og tilføjer:

– Her kan patienterne så umiddelbart se belønningen af, at de stillede op – at fremtidig behandling bliver gjort væsentlig mere tålelig.