Kurset tager udgangspunkt i dine egne erfaringer med udfordrende samtaler.

Gennem praktiske øvelser og refleksioner vil du bl.a. opnå:

  • Viden om at åbne og lukke en samtale om psykosociale udfordringer med en borger med kronisk sygdom.
  • Viden om og kompetence til at kommunikere med patienter og borgere med en kronisk sygdom om deres psykosociale problemstillinger.
  • Viden om de mange faktorer, der påvirker dialogen, hvor din egen erfaring bringes i spil som grundlag for refleksion over egen praksis og træning i relevant samtaleteknik.

Kurset afholdes i henholdvis marts og september.

Læs mere og tilmeld dig her