Hvad fremmer og hæmmer deltagelse i hjerterehabilitering? Forskningscenter VIVE peger særligt på fire indsatser, der kan bidrage til, at flere patienter deltager.”Nu ved vi præcis, hvad der virker. Så nu handler det om at få det gjort,” siger Hjerteforeningens adm. direktør Anne Kaltoft.

Når man har været indlagt på et hospital med en hjertesygdom, kan det forbedre livskvaliteten og mindske risikoen for genindlæggelse at deltage i rehabilitering. Det er der mange studier, der peger på. Alligevel bliver 37 procent af hjerte-kar-patienterne ikke tilbudt fysisk træning. Der er altså et stort potentiale for forbedring.

Men hvad skal der til for at flere dukker op til samtaler og træning? Det har Hjerteforeningen bedt ’VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd’ om at undersøge. Resultaterne kan læses i notatet ‘Hjerterehabilitering: Hvad fremmer og hæmmer deltagelse?’, der gennemgår forskningslitteraturen på området.

Fire forhold fremmer deltagelse

VIVE fremhæver fire organisatoriske og strukturelle forhold, som kan fremme deltagelse:

  • Læger skal mundligt rekruttere patienterne
  • Rehabiliteringen skal foregå i geografisk nærhed af patienten
  • Hospital og kommune skal have en tydelig, koordineret og velformidlet arbejdsdeling og overgang fra hospital til kommune
  • Programmerne skal være fleksible og kunne tilpasses den enkelte undervejs

”På de fire punkter er det oplagt at sætte ind nu. Gør vi det, er det min klare forventning, at mange flere vil deltage og gennemføre den rehabilitering, som er så vigtig for hjertepatienternes livskvalitet og trivsel,” siger Hjerteforeningens adm. direktør Anne Kaltoft.

I den videnskabelige litteratur har VIVE fundet svar på, hvilke patienter der er mindst tilbøjelige til at deltage i rehabilitering. Det er sårbare patienter, som for eksempel lider af flere sygdomme, har angst eller depression, har sprogvanskeligheder, bor alene eller har meget travlt med en stor familie eller arbejde.

Den sociale slagside skal rettes op
”Hjerterehabiliteringen i Danmark har social slagside. Det er typiske de mest ressourcestærke, der dukker op. Det er selvfølgelig slet ikke godt nok, og det er på høje tid, at hospitaler og kommuner begynder at rekruttere til og tilrettelægge rehabiliteringen på en måde, så vi kommer den sociale ulighed til livs,” siger Anne Kaltoft.

Rundt omkring i landet findes mange gode initiativer, der fremmer deltagelsen og mindsker ulighed i sundhed. De bør brede sig som ringe i vandet, påpeger Anne Kaltoft. Et eksempel er, at hospital og kommune i Aalborg har etableret et tæt samarbejde, hvor patienterne møder de samme sygeplejersker begge steder.

Notatet fra VIVE er en del af projektet ’En helhjertet indsats’, der også indeholder artikelsamlingen ’En helhjertet indsats – En artikelbaseret klinisk, patientnær og sundhedsøkonomisk kortlægning af hjerte-kar-området’ og 10 videnskabelige studier.

 

Læs mere
Notatet: ’Hjerterehabilitering: Hvad fremmer og hæmmer deltagelse?’
Projektet ’En helhjertet indsats’ – læs baggrundsrapporter 
Se video om samarbejde mellem hospital og kommune i Aalborg