Patientinddragelsesguiden samler viden og metoder til inddragelse af patienter og pårørende i udviklingen af sundhedsvæsenet

Patientinddragelsesguiden er en elektronisk værktøjskasse, der henvender sig til ledere og medarbejdere i sundhedsvæsenet, som ønsker at inddrage patienter og andre brugere i udviklingen af sundhedsvæsenet.

På www.patientinddragelsesguiden.dk kan man få:

  • Et hurtigt og samlet overblik over 12 metoder til organisatorisk brugerinddragelse
  • Trin-for-trin metodeguides, der støtter i udførelsen af metoderne fra start til slut
  • Hjælp til valg af metoder
  • Videoer, hvor ledere, medarbejdere, patienter og pårørende fortæller om deres erfaringer med seks af metoderne

Hvordan er Patientinddragelsesguiden udviklet?
Patientinddragelsesguiden er udviklet på baggrund af observationer og interview med over 300 patienter, pårørende, medarbejdere og ledere fra de fem regioner i Danmark om deres konkrete erfaringer med metoder til organisatorisk brugerinddragelse.

Hvem står bag Patientinddragelsesguiden?
Projektet er et landsdækkende samarbejdsprojekt mellem Kompetencecenter for Patientoplevelser i Region Hovedstaden og DEFACTUM i Region Midtjylland. Projektet har en styregruppe med repræsentanter fra landets fem regioner, en repræsentant fra Københavns Universitet og tre patientrepræsentanter.

Læs mere