Et nyt kursus skal styrke sundhedsprofessionelles kompetencer i samtalen med patient eller borger med en kronisk sygdom.

Godt halvdelen af hjertepatienter føler sig i mindre grad eller slet ikke informeret om hvilke følelsesmæssige reaktioner, de kan opleve som følge af deres hjertesygdom. Samtidig føler mange sundhedsprofessionelle sig ikke ordentligt klædt på til at tage samtalen om patientens psykiske velbefindende. Undersøgelser tyder på, at samme forhold gør sig gældende for diabetes- og KOL-patienter.

Derfor er Hjerteforeningen gået sammen med Lungeforeningen, Diabetesforeningen og Københavns Professionshøjskole (tidligere Metropol) om at udvikle et efteruddannelseskursus for sygeplejersker, fysioterapeuter, diætister og andre fagprofessionelle, der skal give redskaber til brug i patientsamtalen ved hjælp af teori og træning.

– Vi har et ønske fra de sundhedsprofessionelle om at erhverve sig kompetencer, der gør, at de på en bedre og mere systematisk måde kan spørge ind til de følelsesmæssige aspekter i samtalen med patient eller borger, siger seniorprojektleder i Hjerteforeningen, Stig Brøndum.

Han refererer blandt andet til en forundersøgelse foretaget af hjerteforeningen blandt cirka 100 fagprofessionelle indenfor hjerte-karområdet. Her vurderede mindre end halvdelen af de adspurgte, at de havde tilstrækkelige kompetencer til at spørge ind til følelsesmæssige problemer og reaktioner, selvom alle de adspurgte fandt det vigtigt at snakke med patient eller borger om psykiske efterreaktioner på en hjertesygdom.

De tre patientforeninger lavede også en kvalitativ forundersøgelse, der viste et stort ønske fra både patienter og fagprofessionelle om en systematisk samtale om de følelsesmæssige aspekter af at leve med en kronisk sygdom. Undersøgelsen omfattede ni patienter og seks fagprofessionelle.

Skal spørge systematisk ind
På Københavns Professionshøjskole er man i fuld gang med at udvikle kurset i tæt samarbejde med de tre patientforeninger. Kursusansvarlig Lise Søgaard Lund, der er uddannelseskonsulent, lektor og ph.d, forklarer om kurset:

– Omdrejningspunktet vil være, at den sundhedsprofessionelle opnår færdigheder til på en systematisk og professionel måde at spørge ind til de følelsesmæssige problemer, der ofte opleves af patienter og borgere, som lever med en kronisk sygdom. Et eksempel kunne være hvordan man åbner og ikke mindst lukker en sådan samtale, da nogle oplever det som en personlig og svær samtale at gå ind i, forklarer hun.

Kurset består af en e-learningsdel, som kan tages på en halv dag, samt to hele kursusdage.

– E-learningsdelen indeholder blandt andet litteratur og refleksionsspørgsmål, som erfaringsmæssigt er en god og konkret individuel forberedelse til første kursusdag. Ideen er, at deltagerne kan gå hjem og i praksis afprøve færdighederne med det samme allerede mellem første og anden kursusdag, fortæller Lise Søgaard Lund.

 

 

Samtalen er et møde mellem to mennesker
Lisbeth Rask er den psykolog, der kommer til at undervise på kurset. Hun er specialist, supervisor-godkendt i psykoterapi og erfaren underviser på efter- og videreuddannelse indenfor det social- og sundhedsfaglige område.

– Undervisningen tager afsæt i psykologfaglig viden om de mange faktorer, der indgår i en professionel dialog. Der er tale om et møde mellem to mennesker, som begge har indflydelse på samtalens udvikling, forklarer hun og uddyber:

– Her har den professionelle et ansvar for at kende til en vifte af kommunikative metoder og for at vælge en metode, der er relevant i forhold til den konkrete situation og det enkelte menneskes motivation.

På kurset stifter deltagerne bekendtskab med forskellige metoder ved hjælp af demonstrationer og konkrete øvelser samt afprøvning af metoderne mellem de to undervisningsdage.

Til efteråret bliver 12-15 fagprofessionelle inviteret til at deltage i en pilotudgave af kurset for med deres feedback at kvalificere og finjustere kursets indhold inden det færdige kursus udbydes i december 2018 på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside. Kurset afholdes i februar/marts 2019.

For mere information