Ensomme og socialt isolerede mennesker har op til 30 procents forøget risiko for at udvikle en hjerte-kar-sygdom. Det viser en systematisk gennemgang af længerevarende forløbsundersøgelser baseret på 23 studier fra 16 databaser, som er foretaget af forskere fra University of York.

Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift ’Heart’ fra British Cardiovascular Society.

Forskningen understøttes af tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsprofilen viser blandt andet, at der blandt personer, der oplever ’uønsket alenehed’, er en højere forekomst af forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdom og metabolisk syndrom.

Ensomhed årsag til tidligere død
Den Nationale Sundhedsprofil anfører ’uønsket alenehed’ som årsag til fire pct. af alle dødsfald – eller 2.200 ekstra dødsfald om året. Omregnet betyder det, at personer, der er ensomme, i gennemsnit lever seks måneder kortere end personer, der ikke er ensomme.

Derudover tegner ensomme personer sig for langt flere kontakter i både primær- og sekundærsektoren, har mere fravær fra arbejdet og koster samfundet flere penge i form af udgifter til behandling og pleje, viser Sundhedsprofilen.

Samme undersøgelse viser, at personer med stærke sociale relationer oftere har et bedre helbred, bliver sjældnere syge og kommer sig hurtigere over sygdom end personer med svage sociale relationer.

– Der ligger rigtig mange undersøgelser, der helt tydeligt peger på, at ensomhed og social isolation hænger sammen med en øget dødelighed. Og når det drejer sig om ensomhed og hjerte-kar-sygdomme, ligger der et ret massivt, videnskabeligt grundlag for en sammenhæng. Men der er kun lavet ganske få studier, der undersøger de mekanismer, som vi antager er en del af de underliggende årsager til, at ensomhed og social isolation har betydning for et dårligere helbred, fortæller Julie Christiansen. Hun er psykolog og forsker i ensomhed for DEFACTUM, Region Midtjylland og er tilknyttet Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet.

I øjeblikket er Julie Christiansen i gang med at skrive en ph.d., der netop beskæftiger sig med sammenhængen mellem ensomhed, social isolation og dårligt helbred, herunder kroniske sygdomme som hjerte-kar-sygdomme.

Sammenhæng er uafklaret
– Vi har nogle teorier og modeller, der blandt andet beskriver livsstilsfaktorer – så som rygning, alkoholforbrug og fysisk inaktivitet – samt forskellige psykologiske faktorer som stress og depression, lavt selvværd og dårlig søvn. De har muligvis betydning for sammenhængen, men endnu har man ikke et entydigt billede. Det håber jeg at komme nærmere, fortæller hun.

En cocktail af ensomhed og dårligt helbred kan virke selvforstærkende.

– Det bider sig selv i halen – for dét, at man er ensom, kan betyde, at man bliver syg af ensomheden, som så igen kan forstærke, at man bliver mere ensom og mere syg og også langsommere rask. Men helt generelt står vi i en situation, hvor vi ikke entydigt kan sige, hvad der virker på ensomhed, fortæller Julie Christiansen.

Individuelle tiltag
Som sygeplejerske eller fysioterapeut i praksis kan det være frustrerende at vide, at ensomhed spiller en rolle, når man samtidig ikke har vished for, hvad der virker på ensomheden. Julie Christiansen er dog ikke i tvivl om, hvordan man som sundhedsfaglig i første omgang kan tackle situationen, når man møder patienter, som kunne være ensomme.

– Det første og det vigtigste er, at man tager bladet fra munden og tør tale med folk om deres eventuelle ensomhed og implementerer det i samtalen med borgerne eller patienterne. Har du nogen, der hjælper dig gennem dette forløb? Har du nogen, der kan følge dig afsted, når du skal til behandling eller kontrol. Har du nogen, du kan tale med, når det er rigtig svært? Alene det at være opmærksom på problemet betyder rigtig meget. Det første skridt er at identificere, at der er behov for hjælp, siger hun.

Hvad man stiller op, når man møder borgere eller patienter, der har behov for hjælp, er individuelt.

– Her må man undersøge, hvad der kan være af mulige tilbud, og hvad der virker for den enkelte. Men for rigtig mange kan det være en god idé at møde andre, der er i samme situation, siger Julie Christiansen.

Læs artiklen ’Loneliness and social isolation as risk factors for coronary heart disease and stroke: systematic review and meta-analysis of longitudinal observations’ i tidsskriftet ‘Heart’ fra British Cardiovascular Society

Læs undersøgelse fra Folkebevægelsen mod Ensomhed, hvor der er fokus på ensomhed blandt kronisk syge og pårørende

Læs Sundhedsprofilen fra 2017, der slår fast, at 350.000 danskere er svært ensomme