Af Marianne Bom og Rie Jerichow

Antallet af hjertepatienter med infektion i deres pacemaker- eller ICD-system er i vækst. Stigningen skyldes formentlig, at flere tilbydes en devicebehandling, og at behandlingerne i dag også tilbydes mere syge hjertepatienter. Men risikoen for infektioner kan reduceres, siger 1. reservelæge Rikke Esberg Kirkfeldt, der forsker i infektioner efter denne type operationer.

Infektion i hjertet er en alvorlig sag, der kræver langvarig indlæggelse og i nogle få tilfælde kan ende med døden. På denne video fortæller Rikke Esberg Kirkfeldt, hvad man kan gøre at forebygge infektioner, og hvordan man bedst behandler dem.

Læs mere:  Management of Cardiac Electronic Device Infections: Challenges and Outcomes