Viden om den nyeste forskning i fysisk træning som behandling skal helt ud i kommuner og ambulatorier ved at efteruddanne fagpersoner, der skal sprede den nye viden.

– Det er vigtigt, at vi allerede nu starter et netværk op mellem jer, siger Bente Klarlund Pedersen og kigger ud på forsamlingen af fysioterapeuter, sygeplejersker og andre fagpersoner, der er mødt op til ambassadørdag på Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet.

Dagen har til formål at efteruddanne fagpersoner i den nyeste viden om fysisk træning som behandling, så de kan fungere som ambassadører for Center for Aktiv Sundhed og sprede den viden til alle landets kommuner og ambulatorier. Bente Klarlund Pedersen er leder af centeret.

– Ideen er, at forskningen kommer helt ud, hvor den kan anvendes og bidrage til at ændre praksis, så praksis hele tiden er i overensstemmelse med forskningen, forklarer hun de omkring 30 deltagere, der er mødt op til ambassadørdagen.

Efter endt kursusdag er man fungerende ambassadør for centeret og bliver løbende holdt opdateret om den nyeste forskning og bliver tilbudt yderligere efteruddannelse og deltagelse i symposier. For eksempel holder centeret en kursusdag om motivation for ambassadørerne.

Højintens træning til hjertepatienter
En af deltagerne er fysioterapeut Søren Rosenørn Dohn fra Hvidovre Hospital, der til daglig arbejder med KOL- og hjertepatienter. Da Hjerteforeningen snakkede med ham efter kursusdagen, var han særligt begejstret for de oplæg, hvor forskerne gennemgik den nyeste evidens bag træning som behandlingsform.

– Der er enorme mængder af forskning på området, og vi har ikke samme mulighed som forskerne for at holde os opdaterede. Derfor er det en stor hjælp at få eksperter til at fortælle os om den nyeste forskning, og hvordan de anbefaler, at vi gør i praksis.

Han giver et eksempel:

– Blandt andet var der fokus på, at hjertepatienter har gavn af højintens træning, og at de ikke kun skal træne kredsløbstræning, men at styrketræning også er et væsentligt element i forebyggelsen. Vi fik forklaret den videnskabelige baggrund for hvorfor det forholder sig sådan, siger han.

– Behandling ved hjælp af fysisk træning er et relativt nyt felt, der hele tiden rykker sig, og jeg oplever, at der blandt fysioterapeuter er delte meninger om, hvad der er den bedste træningsform, og hvor meget man kan presse forskellige patientgrupper. Derfor er det godt at få bekræftet, at vi arbejder på den rigtige måde set i forhold til den nyeste forskning, siger Søren Rosenørn Dohn.

Også i forhold til formidling til patienter, mener han det er vigtigt at være opdateret.

– Hvis en patient kommer og siger, at han har læst forskellige ting om fysisk træning for hans patientgruppe, er det vigtigt at være på forkant med, hvad der rører sig, så man er klædt på til at tale med patienten om det, siger han.

 

 

”Fysioterapeuter skal ikke læne sig op ad hvad de hørte for et år siden”
Bente Klarlund Pedersen forklarer, hvad hun håber, at ambassadørerne tager med sig hjem fra kursusdagen:

– Nogle helt konkrete budskaber om den nyeste forskning, som de kan bruge i praksis. Det kunne være, at for KOL patienter er det nødvendigt også at styrke muskulaturen og have et styrketræningsprogram med. Eller at forskningen indtil videre viser, at fysisk træning til diabetes patienter kun virker ved superviseret træning, siger hun.

Bente Klarlund Pedersen forklarer hvorfor Center for Aktiv Sundhed knytter fysioterapeuter og andre fagpersoner tæt til Centeret, så de løbende kan klæde fagpersonerne på:

– Vi vil gerne være med til at øge folkesundheden, så patienter helt ude i forreste linje får den allerbedste behandling, og fysioterapeuterne ikke skal læne sig op ad, hvad de hørte for et år siden, siger hun.

Læs mere om ambassadørprogrammet