Som noget nyt tilbyder Hjerteforeningen en online videoservice, hvor dit tværfaglige team kan sidde sammen på arbejdspladsen og deltage i faglige oplæg på en skærm – i direkte dialog med oplægsholderen.

– Det er en god og let tilgængelig måde at få et fagligt brush-up på sammen med dine kollegaer i en travl hverdag, siger sygeplejerske Louise Fredskilde Østergaard fra Svendborg kommunes sundhedshus.

Hun taler om et fagligt oplæg, det tværfaglige team på hendes arbejdsplads har fået af Hjerteforeningens psykolog Anne Hvarregaard Mose, som omhandlede de typiske psykologiske reaktioner på en hjertekarsygdom.

Oplægget foregik online via video, så Anne Mose befandt sig på kontoret i Aarhus og Louise Fredskilde Østergaard og det tværfaglige team i sundhedshuset i Svendborg, hvor de kunne se og snakke med Anne Hvarregaard Mose, der optrådte på en storskærm.

Det, at hele det tværfaglige team kan få faglige input sammen, mener Louise Fredskilde Østergaard er særligt vigtigt:

– Det giver en fælles referenceramme, så vi på et senere tidspunkt kan minde hinanden om det, Anne Hvarregaard Mose lærte os. For eksempel hvilke symptomer, vi skal være opmærksomme på hos borgerne i forhold til depression, eller at Region Syddanmark har et online tilbud til borgere med let til moderat depression.

– Hvis vi skal ud af huset for at få faglige input, er vi sjældent mange sammen, og det er mere omkostningsfyldt både tidsmæssigt og økonomisk. De faglige online oplæg kan selvfølgelig ikke erstatte konferencer og seminarer, hvor vi kommer ud og møder andre kollegaer, men det er et rigtig godt supplement.

 

Se video om faglige oplæg her


Vi følte der var en rigtig fin kontakt

Selvom foredragsholderen optrådte på storskærmen i stedet for i mødelokalet, oplevede Louise Fredskilde Østergaard og hendes kollegaer, at det var lidt som at være i samme rum, fordi de kunne snakke med Anne Hvarregaard Mose og stille spørgsmål.

– Vi følte, at der var en rigtig fin kontakt. Selvfølgelig er der en anden interaktion, når man er i samme rum som oplægsholderen, men det var ikke noget, vi tænkte over, siger hun.

Teamet blev så glade for oplægget, at de har bestilt et mere.

– Der var bred enighed om, at vi vil have flere af den slags oplæg. Vores næste oplæg handler om træning af patienter med atrieflimren med en af Hjerteforeningens fysioterapeuter, fortæller Louise Fredskilde Østergaard.

I alt ni personer deltog i online videooplægget, som foregik i et mødelokale. De tværfaglige teams i Svendborg kommunes sundhedshus omfatter sygeplejersker, fysioterapeuter, diætister, ergoterapeuter og pædagoger.

Hvis jeg kan finde ud af det, kan alle
Louise Fredskilde Østergaard var spændt på hvordan det hele teknisk set ville forløbe. Det sidste hun havde brug for, var at spilde teamets tid med tekniske problemer.

– Jeg er ikke noget IT-Wonder, så hvis jeg kan finde ud af det, kan alle, og heldigvis gik det hele fint. Hjerteforeningen har gjort det let ved at lave en simpel vejledning med små skærmprints af, hvordan man gør, fortæller Louise Fredskilde Østergaard.

For at få adgang til et online videooplæg kræver det en computer med en stabil internetforbindelse, og hvis man er mere end tre personer, er det en fordel at have en storskærm eller en projekter. Nogle dage inden oplægget afprøver man kort sammen med en medarbejder fra Hjerteforeningen, om det tekniske fungerer.

– Da vi prøvede det af forinden, fungerede det tekniske fint, og det gav en tryghed på selve dagen, så vi ikke skulle spilde tid på at stå og fjumre med det, siger Louise Fredskilde Østergaard.

Når bredt ud i hele landet
Seniorprojektleder i Hjerteforeningen Stig Brøndum forklarer hvorfor Hjerteforeningen har taget initiativet og udviklet et koncept, der kan fungere på hospitaler og i kommuner:

Vi oplever en stor efterspørgsel på faglige oplæg indenfor en række emner, og derfor var det oplagt for os at bruge teknologien på den her måde.

Psykolog Anne Hvarregaard Mose supplerer:

– Det er tydeligt, at der er travlt ude på de forskellige afdelinger, som kan have svært at finde tid til undervisning og oplæg, men fordi oplæggene foregår online, kan vi som oplægsholdere være mere fleksible for afdelingens ønsker.

– Et online oplæg er forbundet med færre ressourcer for underviser, som især sparer tid på transport, og derfor kan vi bedre efterkomme efterspørgslen og nå bredt ud i hele landet. På den måde er online oplæggene på flere måder et godt supplement til vores øvrige foredrags- og oplægsaktiviteter, forklarer hun.

De oplæg, der i øjeblikket tilbydes, er:

  • Oplæg fra en psykolog: Psykologiske aspekter ved hjerte-kar-sygdom.
  • Oplæg fra en fysioterapeut: Motion til patienter med atrieflimren – hvad bør du vide?
  • Oplæg fra en diætist: Kost og kolesterol – en gennemgang af de nye retningslinjer samt om tendenser i tiden.
  • Oplæg fra en socialrådgiver: Rettigheder og muligheder på arbejdsmarkedet når funktionsevnen er påvirket af hjertesygdom.
  • Oplæg fra en hjertesygeplejerske: Information om Hjerteforeningen og Fagnet. Hvilke tilbud har Hjerteforeningen til borgere med hjerte-kar-sygdom og deres pårørende, og hvordan kan man som fagperson bruge Hjerteforeningen?

 

Kontaktpersoner:

Teamleder Lene Soelmark lenesoel@hjerteforeningen.dk

 

Alle oplæg er gratis