Et værktøj med tre enkle huskeregler til at fremme mental sundhed kan med fordel indgå i et behandlingsforløb for hjertepatienter.

Som behandler kan det være svært at finde den rette indgang til at få mental sundhed på dagsordenen i et behandlingsforløb med en hjertepatient.

Et nytænkende forskningsbaseret initiativ, ABC for mental sundhed, kan give inspiration til, hvordan du kan snakke mental sundhed med dine hjertepatienter.

– Det her er ikke kvantefysik. Mental sundhed er et komplekst begreb, men ABC for mental sundhed er en måde at prøve at reducere kompleksiteten med tre enkle huskeregler. Tre ting, man skal have fokus på, når man gerne vil fremme sin trivsel: gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt.

Seniorforsker Vibeke Koushede ved Statens Institut for Folkesundhed forklarer ideen bag ABC for mental sundhed, som er et initiativ, der skal fremme mental sundhed for alle. Hun ser det som en oplagt mulighed at benytte ABC for mental sundhed til hjertepatienter.

– Vi ved, at mange, når de får en kronisk sygdom, bliver rystet i deres grundvold og kan blive ramt på deres mentale sundhed, siger hun og uddyber:

– Hos nogle mennesker skaber det uro, angst og depression at få en hjertesygdom, fordi man måske befinder sig i en ny rolle, hvor man skal genfinde sin identitet, man ved ikke hvad fremtiden byder på, og måske har man svært ved at tale om sin sygdom eller ved at bede andre om hjælp.

– Her viser forskning, at det har betydning for den mentale sundhed, at vi holder os aktive, at vi gør noget sammen med andre og engagerer os i noget, der føles meningsfuldt, siger Vibeke Koushede.

 

ABC guide kan bruges til hjertepatienter
Hvad du mere konkret kan gøre som behandler for at sætte mental sundhed på dagsordenen, har Vibeke Koushede et bud på.

– Vi har lavet en guide, henvendt til alle, der også kan bruges som udgangspunkt i rådgivningen af hjertepatienter. Sammen med patienten kan behandlere med afsæt i guiden kortlægge, i hvor høj grad patienten følger ABC budskaberne, ligesom guiden kommer med gode råd og inspiration til, hvordan man i højere grad kan følge de tre budskaber, fortæller hun.

ABC for mental sundhed: En guide til hvordan du holder dig mentalt sund

Guiden har til formål at starte en refleksionsproces hos den enkelte, for eksempel ’hvor henter jeg min energi og glæde?’, ’kan jeg gøre noget af det, der har givet mig glæde og mening tidligere?’ og ’hvornår føler jeg mig godt tilpas, og kan jeg gøre mere af det i min hverdag?’.

”Det handler om følelsen af noget at stå op til om morgenen, følelsen af at høre til og være en del af et fællesskab og følelsen af, at man kan bidrage med og til noget.”

Det handler om at spørge ind til alt det, der ligger rundt om sygdommen og har betydning for den mentale sundhed. Vibeke Koushede giver nogle eksempler:

– Hvordan påvirker sygdommen de nære relationer til pårørende eller måske til kollegaer, hvis man ikke kan være på arbejdsmarkedet mere? Vores sociale netværk er noget af det allervigtigste for vores mentale sundhed, så kunne patienten gøre noget for at indgå i nye sociale fællesskaber? Og hvad gør patienten for at holde sig mentalt aktiv, for eksempel læser, maler, spiller musik eller løser sudoku og kryds og tværs?

– Det er vigtigt hurtigt at få afdækket, hvordan hjertesygdommen påvirker mulighederne for at blive ved med at være aktiv både fysisk, men også mentalt og i de sociale netværk og fællesskaber, man er en del af, i forhold til at føle, at man bidrager med noget meningsfuldt, forklarer Vibeke Koushede.

 

Der er ikke nok fokus på mental sundhed
Vibeke Koushede er initiativtageren til ABC for mental sundhed og forklarer, at vi ofte glemmer alt det rundt om sygdommen, som kan have stor betydning for patienternes livskvalitet.

– Jeg tog initiativet, fordi vi ved utroligt meget fra forskningen om, hvad der har betydning for mental sundhed, men alligevel er der ikke ret meget fokus på at fremme det i praksis. Der er ofte et ensidigt fokus på behandling i forhold til hvilke piller patienterne skal have og hvornår de skal komme til den næste kontrol.

– Den viden vi nu har fået fra interviews i vores danske studier, og alt andet, vi ved fra forskningen, peger på, at det vigtige er at kunne holde sig aktiv, at gøre noget sammen med andre og at have følelsen af mening og formål, når man står op om morgenen, supplerer Vibeke Koushede.

En række videnskabelige studier i relation til projektet har blandt andet vist en beskyttende effekt af ABC for mental sundhed i forhold til at udvikle et problematisk alkoholforbrug og til at udvikle angst og depression. Her benyttede man data fra en population af mere end 6.000 irlændere på 50 år og ældre, som man fulgte i to år:

– Vi kiggede på den fysiske, mentale, spirituelle og sociale aktivitet, hvor meget deltagerne i studiet engagerede sig i forskellige aktiviteter sammen med andre, og hvor stort deres sociale netværk var.

ABC for mental sundhed er efterhånden tilpasset danske forhold, men er oprindeligt baseret på en australsk indsats, der har kørt i mange år, og hvor man også har arbejdet med mennesker med kronisk sygdom via den praktiserende læge, på smerteklinikker og i psykiatrien.

Kilde: ABC for mental sundhed – en guide til hvordan du holder dig mentalt sund.