Af Rie Jerichow og Marianne Bom

Hvorfor har Kolding succes med rygestop blandt udsatte borgere?
Hvert år dør ca. 13.600 danskere af rygning. 6.000 af dem som følge af hjerte-kar-sygdomme. Man ved, at socialt og økonomisk dårligt stillede borgere ryger mere og ofte har sværere ved at stoppe med at ryge sammenlignet med baggrundsbefolkningen. I Kolding Kommune er det lykkedes at nå denne gruppe.

Resultater af projektet ’Slå tobakken’ viser, at ud af de 1.100 udsatte borgere, der har været gennem kommunes gratis rygestopforløb, er 58 procent af borgerne røgfri, når rådgivningsforløbet på tre måneder slutter, 47 procent er stadig røgfrie efter seks måneder, og 24 procent har sat deres tobaksforbrug ned.

Sygeplejerske og sundhedskoordinator på tobaksområdet Birgitte Buhl Nielsen fortæller her om kommunens erfaringer, og hvorfor deres gratis rygestoptilbud virker.

Læs mere her om projektet ’Slå tobakken – livet er takken’: