Den almindelige fortælling om hjerteklap-operation er, at patienterne bliver ’fikset’. Men måske skal fortællingen skrives om, og rehabiliteringen gentænkes med fokus på tidlig medicinsk opfølgning og større opmærksomhed på psykologiske forhold, påpeger en analyse.

Hvordan har patienterne det på lidt længere sigt, når de har fået indopereret ny hjerteklap? Det har en gruppe forskere i Danmark undersøgt i en narrativ analyse, hvor ni patienter blev interviewet tre gange frem til otte-ni måneder efter operationen. Analysen konkluderer, at de fleste patienter ikke har det så godt, som de håbede på.

”De fleste hjerteklap-opererede stræber efter normalitet. De forventer, at operationen ”fikser” dem, og at det vil gå lineært fremad efter en periode med restitution, uanset hvordan deres tilstand var før operation. Sådan lyder det klassiske narrativ om hjerteklap-operation. Men faktisk oplever de færreste et sådan forløb,” siger sygeplejerske, cand.scient.san. og post.doc. Tina Birgitte Hansen fra Sjællands Universitetshospital, der har været med til at udarbejde analysen som led i sin ph.d.-afhandling.

Gentænk sygeplejerskers praksis
Analysen viste, at de fleste hjerteklap-opererede (syv ud af ni) oplevede en kompleks udvikling i månederne efter operationen, hvor det kunne gå både frem og tilbage. På det psykologiske og eksistentielle plan blev hovedparten af patienterne udfordret, fordi tilbagevenden til ’normalitet’ viste sig vanskelig eller umulig – ofte på baggrund af fysiske komplikationer. For nogle lå udviklingen allerede i kortene, før de blev opereret, når man tog deres helbred med i betragtning. Alligevel havde de fået forventningen om at blive ’fikset’.

”Vores resultater viser, at der er behov for at gentænke sygeplejerskers praksis både før og efter operationen, så patienterne får en realistisk information og mulighed for afstemme deres forventninger til forløbet i forhold til deres udgangspunkt,” siger Tina Birgitte Hansen.

Men hun erkender, at balancen mellem for meget og for lidt information kan være svært at finde.

”Positive forventninger og håb om at vende tilbage til normalitet kan være en motivationsfaktor for nogle til at blive ved med at arbejde for bedring. Omvendt kan det for andre blive en begrænsning og en kilde til følelse af frygt, usikkerhed og frustrationer, hvis de har fået skabt falske forhåbninger om at kunne vende tilbage til normalitet,” siger hun.

Analysens konklusioner
I dag tilbydes hjerteklap-opererede samme rehabilitering som patienter med iskæmisk hjertesygdom. Det skal der måske laves om på, konkluderer analysen, for hjerteklap-opereredes behov kan adskille sig fra andre hjertepatienters.

Analysen konkluderer, at:

  • Patienter, der har fået ny hjerteklap, kan have behov for at møde personale, som er opmærksomme på deres psykologiske og eksistentielle behov under rehabiliteringen.
  • De kan have udbytte af en individuel og realistisk information om det mulige forestående forløb efter operationen.
  • De kan have udbytte af en mere omfattende lægelig opfølgning umiddelbart efter udskrivelsen.

Opmærksomhed om komplikationer
Tina Birgitte Hansen opfordrer til, at man i praksis bliver mere opmærksom på, at mange hjerteklap-opererede oplever komplikationer. Faktisk bliver over halvdelen (56 procent) genindlagt inden for et år efter operationen. De kommer for eksempel ind med væske på hjerte/lunger, infektioner og uregelmæssig hjerterytme, og de har ofte komplikationer, som kræver, at sundhedspersonalet arbejder integreret på tværs af specialer.

”Der er brug for, at sundhedsprofessionelle i højere grad får et holistisk blik på de her patienter. Patienterne veksler ofte mellem hjerteafdelinger, lungeafdelinger og praktiserende læge, når de er i eget hjem. Derfor kan de opleve, at der ikke rigtig er nogen, der har et helhedsbillede af deres helbred og behov,” siger hun.

Analysens fire narrativer
Analysen beskriver, at der blandt de ni interviewede patienter var fire kategorier af narrativer om forløbet efter operationen. De blev alle interviewet tre gange: to-tre uger, tre-fire måneder og otte-ni måneder efter operationen.

 

 

 

 

 

Se video Behov for individuel vurdering af hjerteklapopererede før rehabilitering på fagnet.dk.

Læs artiklen ’Cardiac rehabilitation patients’ perspectives on the recovery following heart valve surgery: A narrative analysis’ i tidsskriftet ’JAN Informing Practice and Policy Worldwide through Research and Scholarship’ (kræver betaling/abonnement)

Læs artiklen ‘High readmission rate after heart valve surgery: A nationwide cohort study’ om høje rater for genindlæggelse i Danmark efter hjerteklapoperation