Sådan skaber I forudsætninger for en god palliativ samtale

Af Rie Jerichow og Marianne Bom

Det er tid til en palliativ samtale med hjertepatienten og de pårørende, når lægen vurderer, at behandlingsmulighederne er udtømte. Men hvordan griber man bedst samtalen an? Hvem bør være til stede, og hvordan forbereder man sig i afdelingen på at gennemføre en sådan samtale. De spørgsmål har hjertemedicinsk afdeling på Vejle Sygehus arbejdet med, og i denne video giver specialeansvarlig sygeplejerske Elin Fredsted Petersen erfaringerne videre.

I forbindelse med samtalen tilbydes så godt som alle patienter en åben indlæggelse.

”Det er vores opfattelse, at patienter og pårørende oplever den åbne indlæggelse som noget positivt, der er med til at skabe tryghed midt i en svær tid, og så er det et signal om, at vi følger dem hele vejen,” siger Elin Fredsted Petersen

Om patienten skal tilbydes en LÆ 165 – dvs. socialmedicinsk behandling – vurderer afdelingen fra gang til gang. I de tilfælde hvor familien kan have glæde af de muligheder for støtte, som ligger i den socialmedicinske sagsbehandling, bliver den tilbudt. Det kan f.eks. være plejeorlov, hjælpemidler, psykologhjælp og træning i hjemmet.