Patienter med svær psykiatrisk sygdom får en sammenlignelig medicinsk behandling som andre hjertepatienter, men har alligevel en markant større overdødelighed. Få forskerens gode råd til at hjælpe patienten.

Det er velkendt, at hjertepatienter med svær psykiatrisk sygdom har en højere dødelighed end andre patienter med hjertesygdom. Derimod er det uklart, hvad den højere dødelighed mere præcist skyldes.

Et hold danske forskere har derfor i en registerundersøgelse set på, om de psykiatriske hjertepatienter får en dårligere hjertemedicinsk behandling ved akut indlæggelse med blodprop i hjertet, om de responderer dårligere på behandlingen, eller om patienterne stopper med at hente deres hjertemedicin.

Til forskernes overraskelse så ingen af delene ud til at være med til at forklare den højere dødelighed.

”Resultaterne er bedre, end vi havde frygtet men samtidig paradoksale,” siger forskningsoverlæge ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Søren Paaske Johnson.

”Undersøgelsen viser, at vi basalt set giver vores hjertepatienter med svær psykiatrisk sygdom den samme akutte standardbehandling som andre hjertepatienter og med samme gode resultat, og at de fastholdes i efterfølgende medicinsk behandling i sammenlignelig grad. Desværre må vi konstatere, at de alligevel har en markant overdødelighed,” siger han.

Undersøgelsen viser desuden, at hjertepatienter med svær psykiatrisk sygdom ikke har flere komplikationer af den akutte behandling end andre hjertepatienter.

Psykiatriske patienter henter deres medicin
Tallene i undersøgelsen taler deres tydelige sprog: 36 procent af de inkluderede hjertepatienter med svær psykiatrisk sygdom døde i løbet af undersøgelsesperioden mod 25 procent af de hjertepatienter, der ikke led af svær psykiatrisk sygdom.

Det svarer ifølge en beregning i undersøgelsen til en 76 procent relativ forøget risiko for at dø for patienter med psykiatrisk sygdom sammenlignet med andre patienter med akut blodprop uden psykiatrisk sygdom. Her havde man taget højde for andre forskelle mellem patienterne såsom alder, køn og rygevaner.

”Det er en markant forskel. Vi kunne i undersøgelsen konstatere, at patienter med svær psykiatrisk sygdom dør hyppigere og væsentligt tidligere end andre hjertepatienter,” siger Søren Paaske Johnsen.

Forskerne havde frygtet, at særligt den opfølgende medicinske behandling efter udskrivningen, der skal forebygge nye blodpropper, lykkedes i væsentlig ringere grad for hjertepatienter med psykiatrisk sygdom. Men det var tilsyneladende ikke tilfældet.

”Forskellen mellem de psykiatriske hjertepatienter og andre hjertepatienter på hvor godt de fulgte behandlingen, var ikke stor nok til at være afgørende for forskellen i prognosen, selvom der var en tendens til, at det i mindre omfang lykkedes at holde patienter med psykiatrisk diagnose i langvarig medicinsk behandling,” siger Søren Paaske Johnsen.

Han henviser til, at et år efter indlæggelsen hentede eksempelvis 75 procent af hjertepatienter med svær psykiatrisk sygdom stadig beta-blokker medicin på apoteket mod 82 procent af hjertepatienter uden en svær psykiatrisk sygdom.

Patienter mangler backup og bliver tabt på gulvet
Selvom den opfølgende medicinske behandling ser ud til at lykkes i sammenlignelig grad i forhold til andre hjertepatienter, ser det alligevel ud til, at noget går galt, når de psykiatriske hjertepatienter kommer hjem fra hospitalet.

I et andet nyere dansk studie med hjertesvigtspatienter, fandt man også en højere dødelighed blandt patienter med psykiatrisk sygdom. Samtidig observerede man, at de hjertepatienter, som led af skizofreni, havde en lavere sandsynlighed for at blive tidligt genindlagt end andre hjertepatienter. Det samme mønster er observeret for patienter med KOL.

”Det kunne tyde på, at patienternes fysiske helbred udvikler sig i en negativ retning, når de kommer hjem fra hospitalet og at det ikke altid lykkes at gribe patienterne og få dem genindlagt i tide,” siger Søren Paaske Johnsen.

”Undersøgelserne viser, at selvom vi giver patienterne en klasse A behandling i den akutte fase, som de responderer positivt på, og vi sender dem hjem med state-of-the art medicin, mangler der tilsyneladende backup og support til patienterne, så de ikke bliver tabt på gulvet efterfølgende,” fortsætter han.

Den højere dødelighed er formentlig også relateret til en dårlig livsstil. En tredjedel af patienter med svær psykiatrisk sygdom har tre eller flere fysiske sygdomme som følgevirkninger af et dårligt fysisk helbred forårsaget af bivirkninger ved antipsykotisk medicin (læs mere) og en usund livsstil med rygning, manglende motion og dårlige kostvaner (læs mere).

 

Kort om undersøgelsen

  • Undersøgelsen blev udført på registerdata fra 12.000 hjertepatienter fra de vestdanske hjertecentre, der i perioden 2002-2012 blev indlagt med henblik på akut behandling for en blodprop i hjertet i form af ballonudvidelse. Patienterne blev fulgt til og med 2012.
  • Patienter blev kategoriseret med svær psykiatrisk sygdom på baggrund af at have været indlagt på et psykiatrisk hospital og led af skizofreni eller bipolær sygdom eller var i behandling med antipsykotika eller lithium ved indlæggelsen for blodprop i hjertet.