Pårørende til alvorligt syge bliver ofte overset, selv om sygdommen også rammer dem. Siden 2012 har Sundhedsstyrelsen ellers anbefalet, at der også bliver taget hånd om pårørendes behov. I Aarhus Kommune har man taget anbefalingerne alvorligt. Se med her hvorfor og hvordan.

Læs Sundhedsstyrelsen anbefalinger i forhold til pårørende her:
https://www.sst.dk/da/planlaegning/~/media/F3A290E3CFDB46D392E60DBCD78DE368.ashx

Læs om Aarhus Kommunes tiltag over for pårørende her:
https://www.aarhus.dk/~/media/Subsites/folkesundhedaarhus/Dokumenter/Prrende–Samvr-Omsorg-Sttte-til-prrende.pdf