Ny forskning: Rehabilitering gavner patienter, der har fået ny hjerteklap på grund af forsnævret aortaklap, uanset om der er tale om en åben eller kateterbaseret operation, viser ny meta-analyse. Rehabilitering efter kateterbaseret operation bør styrkes i Danmark, mener fysioterapeut og ph.d. Barbara Brocki.

Ikke alle patienter er stærke nok til at få en ny hjerteklap ved en almindelig, åben operation. Hvis risikoen ved åben hjertekirurgi er for stor, kan hjerteklappen i stedet føres på plads ved hjælp af et kateter for eksempel gennem en pulsåre i lysken. Men hvad sker der så bagefter? Har patienter operereret for aortastenose (forsnævret aortaklap) udbytte af rehabilitering, uanset hvilken type operation de gennemgik?

Ja, rehabilitering har nogenlunde samme effekt for begge patientgrupper, selv om de kateteropererede som udgangspunkt er ældre og mere skrøbelige. Det viser den formentlig første meta-analyse, der er lavet på basis af videnskabelige studier af effekten af rehabilitering efter hjerteklapoperation med henholdsvis åben kirurgi (saVR) og kateter (TAVI).

Konklusionen er, at patienterne i begge grupper bliver mere udholdende fysisk, de fungerer mere uafhængigt af andres hjælp i hverdagen og får forbedret deres sundhedsmæssige livskvalitet.

Gode argumenter for rehabilitering
Artiklen er offentliggjort i European Journal of Preventive Cardiology med titlen ’Cardiac rehabilitation programme after transcatheter aortic valve implantation versus surgical aortic valve replacement: Systematic review and meta-analysis’.

– Artiklen er interessant, fordi den giver os gode argumenter for i højere grad at tilbyde rehabilitering efter TAVI, end vi gør i Danmark i dag. Alle patienter skal ifølge Sundhedsstyrelsen vurderes i forhold til, om de har gavn af rehabilitering i forbindelse med udskrivningen. Men det er mit indtryk, at det ikke foregår helt struktureret. Flere kunne genoptrænes og have stor glæde af det ifølge konklusioner fra meta-analysen, siger Barbara Brocki, der er fysioterapeut og ph.d. ved Aalborg Universitetshospital.

Hun opfordrer til, at sundhedssektoren nu skaber overblik over praksis for rehabilitering af TAVI-klapopererede og styrker indsatsen.

– Det er de allermest skrøbeligste ældre, der får en TAVI-operation, og det er opløftende at læse, at de ifølge analysen har stort udbytte af et rehabiliteringsforløb på typisk tre uger. Det gør dem i stand til at få en mere meningsfuld hverdag, hvor de er mere selvhjulpne. De kan dermed undgå en ond cirkel, hvor de sidder hjemme og er inaktive, hvilket kan føre til genindlæggelser og tidlig død, siger Barbara Brocki.

Signifikante forbedringer: Gå-test og Barthel Indeks
Aortastenose er en forsnævring af hjerteklappen mellem venstre hjertekammer og hovedpulsåren aorta. Det er den hyppigste klaplidelse og giver brystsmerter, træthed og åndenød. Omkring fire procent af den europæiske befolkning over 75 år bliver ramt af lidelsen. Begge typer operationer forlænger livet.

Meta-analysen er baseret på fem studier, hvoraf de fire sammenlignede effekten af rehabilitering efter TAVI og saVR. Fire forløb var på tre uger, det femte varede to uger. Træningsfrekvensen var fra fire til seks gange om ugen – i nogle tilfælde to til tre gange om dagen. Typisk var der tale om træning under længere indlæggelser, hvilket der ikke er tradition for i Danmark. Analysen fokuserer på effekten målet ved seks minutters gå-test og på Barthel Indeks og konkluderer, at rehabilitering fører til signifikante forbedringer for begge patientgrupper.

Barbara Brocki mener, at tilsvarende rehabilitering godt kan indpasses i den danske tradition.
– Vi har normalt hjerterehabilitering ambulant to til tre gange om ugen i kommunalt regi eller på sygehuse. Det kunne vi godt tilbyde mere systematisk til de TAVI-opererede i Danmark. De skal ikke bare hjem og klare sig selv. De var jo svage allerede før operationen, og nu er det dokumenteret, at de genvinder styrke ved træning, siger Barbara Brocki.

Link til den videnskabelige meta-analyse
Cardiac rehabilitation programme after transcatheter aortic valve implantation versus surgical aortic valve replacement: Systematic review and meta-analysis

Link til ny videnskabelig artikel om økonomiske aspekter (kosteffektivitet) af kateterbaseret hjerteklapoperation
Cost-Effectiveness of Transcatheter Aortic Valve Replacement With a Self-Expanding Prosthesis Versus Surgical Aortic Valve Replacement

Læs mere

Læs mere om kateterbaseret hjerteklapoperation på Hjerteforeningens hjemmeside

Læs mere om kateterbaseret hjerteklapoperation på American Heat Association’s hjemmeside