Når patienter med begyndende forkalkning af deres kranspulsårer i forbindelse med en motiverende sundhedssamtale præsenteres for scanningsbilleder af deres hjerter, tyder forskningsresultater på, at patienterne i højere grad lykkes med at gennemføre livsstilsændringer.

Forskere fra hjerteafdelingerne på Sygehus Lillebælt i Vejle, Aarhus Universitets Hospital i Skejby, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg samt Aarhus og Syddansk Universitet har kigget nærmere på, hvordan patienters viden om forkalkning af deres kranspulsårer og viden om, hvordan de kan begrænse risikoen, kan føre til livsstilsændringer og fastholde dem i den medicinsk behandling. Studiet blev offentliggjort i The American Journal of Medicine i 2015.

Studiet omfattede 189 patienter med begyndende forkalkninger i kranspulsårerne. Cirka halvdelen af patienterne blev præsenteret for et CT-scanningsbillede af deres kranspulsårer og deltog i en motiverende samtale om at spise sundt, dyrke mere motion, stoppe rygning, tabe sig samt at fastholde deres medicinske behandling.

Studiet havde følgende resultater efter to år:

  • 22 pct. af deltagerene, som ikke havde set billeder af deres hjerte, røg fortsat, mens kun 9 pct. af deltagerne, som havde set billeder af deres hjerte, fortsat røg.
  • 64 pct. af deltagerne som ikke havde set billeder af deres hjerte forsatte usunde kostvaner, mens kun 44 pct. af deltagerne, som havde set billeder af deres hjerte, fortsatte usunde kostvaner.
  • Deltagere som havde set billeder af deres hjerte viste øget tendens til at tage anbefalet kolesterolsænkende medicin sammenlignet med deltagere, som ikke havde set billeder.

– Selv om dette var en lille undersøgelse, og der er behov for yderligere forskning for at bekræfte resultaterne, tyder vores resultater på, at det kan have en betydning, at patienter præsenteres for et scanningsbillede af deres hjerte som en del af en motiverende sundhedssamtale. Vores erfaring efter studiet er, at patienterne oplever deres risiko mere håndgribelig og vedkommen, og derfor er de sandsynligvis mere lydhøre og modtagelige for at tage informationerne til sig, fortæller førsteforfatter Rikke Elmose Mols, der er sygeplejerske og ph.d.-studerende på Hjertemedicinsk Afdeling på Skejby Sygehus.

Sammen med en sygeplejerske fra Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har hun har gennemført mange motiverende patientsamtaler.

Rikke Elmose Mols understreger, at det er vigtigt ikke at skræmme patienterne, men i stedet tage udgangspunkt i patienternes oplevelse af scanningsbilledet og den risiko, de selv erkender at have, samt at patienterne selv kommer med forslag til, hvordan de kan handle.

Link til den videnskabelige undersøgelse: ’ Visualization of Coronary Artery Calcification: Influence on Risk Modification’.