Personer med høj genetisk risiko for at udvikle en hjerte-kar-sygdom, men som lever et sundt liv, har kun halv så stor risiko for at blive syge i forhold til tilsvarende personer med usund livsstil. Det viser et nyt, stort svensk-amerikansk forskningsstudie.

Titusindvis af danskere lever med en genetisk tilbøjelighed til at udvikle hjerte-kar-sygdom. Den gode nyhed er, at sund livsstil ser ud til væsentligt at kunne formindske riskoen for at blive syg. Det viser et stort svensk-amerikansk forskningsprojekt, der er offentliggjort i The New England Journal of Medicine.

I studiet indgik 55.685 deltagere på tværs fire af undersøgelser i USA og Sverige. Studiet viser, at de deltagere, der havde en høj genetisk risiko for at udvikle en hjerte-kar-sygdom, havde 91 procent højere risiko for at blive syg, end deltagere med en lav generisk risiko.

Men til trods for uheldige, genetiske tilbøjeligheder viser tallene, at man sandsynligvis selv i en vis udstrækning kan påvirke en eventuel udvikling af sygdommen.

De deltagere, der tilhørte en højrisikogruppe, men levede sundt – det vil sige; røg ikke, var ikke overvægtige, dyrkede regelmæssig motion og spiste sundt – havde 46 procent lavere risiko for at blive syge end højrisikopersoner med en usund livsstil.

Studiet viser også, at en usund livsstil har stor indflydelse på risikoen for at udvikle en hjerte-kar-sygdom for alle mennesker – også de, der fra naturens side ikke er genetisk belastet. Personer fra lavrisikogruppen med en usund livsstil har nemlig helt samme risiko for at blive syge som personer i højrisikogruppen med en sund livsstil.

– For sundhedsprofessionelle betyder den ny viden, at for personer i familier, hvor der er tidlig debut af hjertesygdomme eller kendt arvelig tilbøjelighed for hjerte-kar-sygdomme, kan man i nogen grad påvirke risikoen i gunstig retning med sund livsstil og forebyggende tiltag. Det bør vi fokusere på i vores rådgivning af de patienter og deres pårørende, siger Hjerteforeningens forskningschef Gunnar Gislason.

Link til den videnskabelige artikel: Genetic Risk, Adherence to a Healthy Lifestyle, and Coronary Disease

 

Kilde: The New England Journal of Medicine