Patienter med fremskreden hjertesygdom lever deres sidste tid med smerter og angst. Derfor bør palliation være naturlig del af den kardiologiske indsats over for døende patienter. Hør opfordringerne fra overlæge Vibeke Brogaard Hansen og Dansk Cardiologisk Selskab.

Patienter med hjertesvigt lever deres sidste tid med betydelige fysiske, psykiske og eksistentielle problemer. Alligevel har mange hjertepatienter ikke tilstrækkelig adgang til samme lindrende indsats, som for eksempel kræftpatienter. Det ønsker både Dansk Cardiologisk Selskab og Hjerteforeningen, at der laves om på.

I et nyt holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab efterspørges en målrettet, palliativ indsats på alle hjerteafdelinger, og information til patienter og pårørende om, at de har krav på den lindrende indsats, der giver bedre livskvalitet i den sidste tid.

Læs holdningspapiret fra Dansk Cardiologisk Selskab her

Læs mere om palliation (Videncenter for Rehabilitering og Palliation) her