En ny online-platform for patienter med hjertesvigt skal være samlingssted for patientinddragelse, viden om og ansvar for egen behandling, telemedicin samt samarbejde på tværs af fag

Hjerteportalen.dk. Det er navnet på en ny online-platform, der udgør grundstenen i tele-rehabiliteringsprojektet ”Future Patient” for patienter med hjertesvigt. Løsningen bruger digital teknologi som eksempelvis skridttællere og søvnsensorer til at måle patientens fysiske tilstand.

– Hjerteportalen.dk har potentiale til at blive et vigtigt redskab for hjertesvigtspatienten til bedre at forstå og følge sin sygdom – men vigtigst er det selvfølgelig, hvis patienten bliver i stand til at handle fx ved en sygdomsforværring, siger forebyggelseschef i Hjerteforeningen, Morten Ørsted-Rasmussen.

– Portalen åbner også mulighed for en tættere dialog mellem patienten og behandlere. Og det medvirker til øget trygheden hos patienten.

Projektet sætter patienten i centrum
Både patienten og de sundhedsprofessionelle kan logge ind på siden og følge udviklingen. Det er med andre ord en løsning, der går på tværs af patient, hospital og kommune. Projektet sætter dermed patienten i centrum, inddrager ham eller hende og forholder sig til personlige oplevelser og tilbagemeldinger.

Hjertemedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg indgår sammen med de kommunale sundhedscentre i Viborg og Skive i projektet, der ledes fra Aalborg Universitet.

– Vi vil gerne opdage forværringer tidligere, så vi kan handle, før det fører til indlæggelse. Det kræver, at patienten får mere indsigt i og viden om sin sygdom, så han eller hun kan handle korrekt på det eller vide, hvordan man søger hjælp eller oplysninger. Den her løsning er unik, fordi informationerne kombineres og lægges op på hjerteportalen, hvor patienterne selv kan følge dem, og hvor sundhedspersonalet også kan tilgå dem. Det giver en helt ny tilgang til tingene, siger overlæge Malene Hollingdal fra Hjertemedicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg.

Netop understøttelsen af patientperspektivet er ifølge Morten Ørsted-Rasmussen helt centralt for Hjerteforeningen. Derfor har foreningen bidraget aktivt til projektet.

– Hjerteforeningens fagpersoner har bidraget til projektet, så vi følger det tæt og ser frem til den dag, resultaterne foreligger. Og det er der en god grund til. For dette projekt handler om tele-rehabilitering af patienter med hjertesvigt, som er en patientgruppe Hjerteforeningen i forvejen har fokus på at hjælpe, siger Morten Ørsted-Rasmussen.

Aktuelt er det kun patienter, som deltager i det telemedicinske projekt, der kan tilgå Hjerteportalen. dk. Hjerteportalen bliver evalueret efter projektets afslutning i 2018 og vil herefter blive gjort tilgængelig for hjertesvigtspatienter generelt.