Marine n-3 PUFA, også kaldet omega-3 fedtsyrer, der findes i fede fisk, kan mindske risikoen for at udvikle en blodprop i hjertet. Det fastslår en forskergruppe fra hjerteafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Kræftens Bekæmpelse og Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

Forskerne går dermed op imod andre studier, der i de senere år nået til den modsatte konklusion – at fedtsyrerne fra de fede fisk ligefrem kunne have en uheldig indflydelse på udviklingen af blodpropper.

Forskergruppen har fulgt 57.053 forsøgspersoner i 17 år. Forsøgspersonerne var mellem 50 og 64 år, da de fra 1993 til 1997 blev optaget i studiet. Via de nationale registre var det muligt at identificere alle tilfælde af blodpropper i hjertet. Forsøgspersonernes spisevaner blev vurderet ved hjælp af et semi-kvantitativt spørgeskema, herunder 26 spørgsmål om fisk i kosten.

Forskerne identificerede 3.089 tilfælde af blodpropper i hjertet. For både mænd og kvinder var et højt indtag af fede fisk omvendt proportionalt med antal tilfælde af blodprop i hjertet.
Blandt den femtedel af mændene, der spiste flest fede fisk, fandt forskerne 12 procent færre med en blodprop i hjertet end blandt den femtedel, der spise færrest fede fisk.

For kvinders vedkommende fandt forskerne 22 procent færre tilfælde af blodprop i hjertet blandt den femtedel af kvinderne, der spiste flest fede fisk, i forhold til den femtedel, der spise færrest fede fisk.

Magre fisk ser derimod ikke ud til at have nogen indflydelse på udviklingen af blodpropper i hjertet
– Studiet er interessant for fagpersoner i praksis, der ofte møder spørgsmål fra hjertepatienter, om det kan gavne dem at spise fede fisk. Der har i de senere år hersket en vis usikkerhed om anbefalingerne, men vores studie viser, at fede fisk er et godt valg, hvis man vil spise hjertesundt, siger læge og ph.d Anders Gammelmark fra Aalborg Universitetshospital.

Hvad er marine n-3 PUFA?
n-3 PUFA er synonymt med omega-3 fedtsyrer eller fiskeolier, som forekommer naturligt i fisk. Indholdet i fede fisk – for eksempel sild, makrel og laks – er to til fem gram n-3 PUFA per 100 gram fisk, mens magre fisk –  for eksempel torsk og rødspætte – indeholder ca 0.2 g n-3 PUFA per 100 gram fisk. n-3 PUFA kan i koncentreret form fås blandt andet i torskelevertran og i fiskeoliekapsler.

Link til den videnskabelige artikel
Association of fish consumption and dietary intake of marine n-3 PUFA with myocardial infarction in a prospective Danish cohort study