Hjerteforeningen har et større forråd af viden, opskrifter og informationsmateriale, som fagprofessionelle er velkomne til at trække på. Det er for eksempel muligt at få sparring, vejledning og aftale foredrag med Hjerteforeningens diætister.

Hjerteforeningen har et team af diætister, der er klar til at rådgive både patienter, pårørende og fagprofessionelle.

Du kommer i kontakt med Rådgivningen her.

Diætisterne kommer jævnligt ud og holder foredrag i Hjerteforeningens lokalforeninger, og grupper af fagprofessionelle, f.eks. kardiologiske sygeplejersker i ERFA-grupper, kan aftale oplæg og foredrag med diætisterne.

Hjerteforeningens Rådgivning bygger på den nyeste viden, og foreningen er også en aktiv aktør, når der skal generes ny viden. For eksempel har Hjerteforeningen udgivet rapporten ’Ernæring til patienter med hjerteinsufficiens’ i samarbejde med overlæge Jens Rikardt Andersen.

Som sygeplejerske, fysioterapeut eller diætist kan du vælge at henlede patienter og pårørendes opmærksomhed på relevant materiale i Hjerteforeningens store udbud af foldere, opskrifter og patientrettet information om kost. Se venligst henvisninger nedenfor.

– Du kan som fagprofessionel nemt finde opdateret viden, brochurer og rapporter om kost og hjerte-kar-sygdomme på Hjerteforeningens hjemmeside. Hvis du gerne vil have en dialog eller aftale et oplæg eller foredrag med vores diætister, er det også en mulighed. Det er Hjerteforeningens ønske at bidrage til, at patienter og pårørende får den bedst mulige vejledning om kosten. Derfor sparrer vi rigtig gerne med fagprofessionelle og glæder os over, at I samtidig er med til at sikre, at vi ved, hvad der rører sig ude i praksis, siger Natasha Selberg, sundhedskonsulent på kost- og ernæringsområdet i Hjerteforeningen.

Materiale til patienter og borgere
Foldere til gavn for arbejdet i praksis fås gratis i Hjerteforeningens shop. Du kan downloade pdf’er eller få tilsendt materialet med posten.

  • Hjertesunde opskrifter, som alle er næringsberegnede og følger kriterierne for nøglehulsmærket
  • Information om at spise sundt på Hjerteforeningens hjemmeside
  • HjerteKost-skemaer til patienter med dyslipidæmi og/eller iskæmisk hjertesygdom

Materiale til fagprofessionelle om partnerskaber
På hjemmesiden finder du også viden om de partnerskaber, som Hjerteforeningen indgår i på ernæringsområdet.