European Society of Cardiology (ESC) har offentliggjort en rapport med retningslinjer for forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme i klinisk praksis. I år er der blandt andet fokus på rygning.

Hvert år udgiver det europæiske, kardiologiske selskab ECS en række guidelines til behandling af hjerte-kar-sygdomme. I 2016 har selskabet også udgivet en rapport med en opdateret og samlet vurdering af risikofaktorer og forebyggelsesaktiviteter, der er relevante i klinisk praksis.

Retningslinjerne kommer med anbefalinger til, hvordan man kan gribe ind på det individuelle plan i forhold til viften af hjerte-kar-sygdomme. I forhold til tidligere retningslinjer er der denne gang lagt større vægt på indsatser i forhold til kvinder, yngre personer og etniske minoriteter.

I år anbefaler ECS også at gøre en ekstra indsats for at identificere rygere. Man skal holde fast og løbende råde dem til at stoppe, tilbyde hjælp og tale med dem om de forskellige muligheder for nikotinerstatninger, lyder det fra selskabet.

Husk de fem A’er
Selskabet minder om, at man i rådgivningen kan læne sig op af på de fem A’er som en god tilgang (fungerer kun på engelsk): Ask, Advise, Assess, Assist og Arrange

  • ASK: Spørg systematisk til rygning ved enhver lejlighed.
  • ADVISE: Rådgiv utvetydigt alle rygere til at holde op.
  • ASSESS: Vurder personens grad af afhængighed og parathed til at holde op.
  • ASSIST: Aftal en rygestop-strategi – herunder fastsæt en dato, rådgiv om konkrete handlemuligheder og giv farmakologisk støtte.
  • ARRANGE: Læg en tidsplan for opfølgning.

En del kommuner i Danmark arbejder allerede i stil med dette med gode resultater. “Det vigtigste er at tage snakken konsekvent og systematisk,” siger Simon Rask, der er chefkonsulent i Hjerteforeningen. Dette års fokus på rygere er helt relevant. Han påpeger, at 17 % af danskerne stadig ryger, og at tallet ikke er faldet de sidste fem år.

– Rapporten viser, at en ryger på 40 år, som har forhøjet blodtryk og højt kolesterol, har samme risiko som en 60-årig ikke-ryger med normalt blodtryk og kolesterol. De oplysninger kan oplagt bruges i dialogen med en ryger. I Hjerteforeningen intensiverer vi nu vores arbejde på tobaksområdet, blandt andet med et særligt fokus på at understøtte kommuner i at indføre røgfri arbejdstid, fortæller Simon Rask.

Læs den fulde rapport:
‘2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice’