Ny forskning: Efter den første indlæggelse med hjertesvigt vender én ud af fire i den erhvervsaktive alder ikke tilbage til arbejdsstyrken, viser et nyt, dansk kohorte studie.

For alle patienter med en kronisk sygdom er det vigtigt for både livskvalitet og prognose at opretholde så normalt et liv som muligt – blandt andet ved at bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Den kontakt mister en fjerdedel af alle erhvervsaktive patienter med hjertesvigt efter den første indlæggelse.

Det viser et nyt dansk kohortestudie, hvor forskerne ved at koble flere landsdækkende, danske registre, kunne identificere 11.880 erhvervsaktive personer fra 18 til 60 år, der i perioden fra 1997 til 2012 blev indlagt med hjertesvigt.

Undersøgelsen viser, at et år efter den første indlæggelse var 67,7 pct. vendt tilbage til arbejdsmarkedet, 6,7 pct. var døde og 0,5 pct. var udvandret. Men 25,1 pct. – eller hver fjerde – vendte ikke tilbage til et arbejde.

Sociale og sundhedsmæssige forskelle
Gruppen af patienter, der vendte tilbage til arbejdsmarkedet, er karakteriseret ved, at den omfatter mænd og yngre personer samt patienter med en højere uddannelse eller en bedre økonomi. Omvendt var chancerne mindre for patienter med et hospitalsophold på flere end syv dage, KOL, diabetes, nyresygdom eller cancer.

– Vi ved, at tilknytning til arbejdsmarkedet har betydning for livskvalitet. Ved at belyse en skjult konsekvens af hjertesvigt og gøre opmærksom på, at en betragtelig andel af yngre patienter, ikke vender tilbage til et arbejdsstyrken efter hjertesvigt, håber vi, at vores forskning kan stimulere til mere forskning i, hvorfor så mange dropper ud af arbejdsmarkedet,” siger læge og ph.d.-studerende Rasmus Rørth fra Rigshospitalets Hjertecenter.

Link til den videnskabelige artikel:
‘Return to the Workforce after First hospitalization for heart Failure, A Danish nationwide cohort study’