I dag tilbydes patienter, som har gennemgået en hjerteklapoperation, samme rehabilitering som iskæmiske hjertepatienter. Ny forskning tyder på, at der er behov for at ændre den praksis, fortæller hjertelæge og ph.d. Kirstine Lærum Sibilitz fra Rigshospitalet.

Hjerteklapopererede er meget forskellige og bør have en mere intensiveret opfølgning lige efter operationen for at fange eventuelle somatiske problemstillinger, før de kan gå i gang med fysisk træning. Samtidig har patienter, der har gennemgået en hjerteklapoperation i henhold til nationale og internationale retningslinjer, ikke nødvendigvis behov for samme indsats som iskæmiske hjertepatienter i forhold til dialog om livsstil og mental sundhed. Det viser forskning, som Kirstine Lærum Sibilitz har arbejdet med bl.a. i regi af det tværfaglige forskningsprojekt CopenHeart.

Før de europæiske retningslinjer for rehabilitering af hjerteklapopererede eventuelt ændres, er der behov for dokumentation fra flere studier og mere viden om langtidseffekten af hjerterehabilitering for denne patientgruppe.

Links til videnskabelige artikler:

‘High readmission rate after heart valve surgery: A nationwide cohort study’

’Cardiac rehabilitation increases physical capacity but not mental health after heart valve surgery: a randomised clinical trial’

’Effect of comprehensive cardiac rehabilitation after heart valve surgery (CopenHeartVR): study protocol for a randomised clinical trial’

’Cardiac rehabilitation patients’ perspectives on the recovery following heart valve surgery: a narrative analysis’

Læs mere om CopenHeart