En gang om året samler Hjerteforeningen sundhedsprofessionelle fra hospitaler og kommuner til konference. Formålet er at præsentere nye forskningsresultater, og at give alle en mulighed for at diskutere forbedringer af praksis.

Hjerteforeningens sundhedskonference 2016 fandt sted i Odense den 12. oktober. På programmet var blandt andet oplæg fra forskere om hjerterehabilitering, hjertesvigt, kortlægning af arvelige sygdomme, seksualitet, naturmedicin, hård interval træning og nyeste behandlingsmetoder inden for atrieflimren.

Hjerteforeningen inviterer igen i 2017 alle sundhedsprofessionelle til at deltage i en konference, som har fokus på at koble forskning sammen med praksis på hospitaler og i kommuner. I 2017 afholdes konferencen i september i Odense.

Kommentarer fra deltagerne
Her kan du læse, hvad nogle af deltagerne mente om sundhedskonferencen i 2016.

Annette Pedersen, sygeplejerske, Kolding Sygehus:

– Jeg føler, at jeg er heldig, at jeg måtte komme med her i dag. Jeg synes, det har været rigtig interessant med mange gode indslag. Det, der har fanget mig mest, er indslagene om den sociale ulighed i hjerterehabiliteringen, og hvad vi kan gøre for de patienter, der falder igennem i systemet. På min afdeling diskuterer vi meget i øjeblikket, om vi skal stratificere patienterne, og jeg tror for eksempel ikke, at vi er klar over, hvor afgørende det kan være for rehabiliteringen, at man bor alene.

Eva Myrup, diætist, sundhedscenter i Vejle Kommune:

– Det er helt fantastisk at blive beriget med viden og nyt og at få mulighed for at netværke med kolleger fra andre arbejdspladser. Her på konferencen hører jeg om forskellige dilemmaer og problematikker, som patienterne er nødt til at forholde sig til. Det er væsentligt for mig, fordi det gør mig bedre i stand til at se det hele menneske. Det er godt som fagperson at være klædt på inden for sit eget område, men også godt at vide noget om andre aspekter inden for behandlingen og de fremtidsmuligheder, der er.

Anders Juhler, fysioterapeut, Kolding Sygehus:

– For mig er konferencen en rigtig god mulighed for at se nye vinkler på hele hjerteområdet og tage nogle specifikke værktøjer med hjem, som vi kan bruge i træningen med hjertepatienter. Konferencen er også en anledning til at netværke med andre, for eksempel folk fra kommunerne, som jeg har talt med om fase 2 og 3 af behandlingen. Det er godt at blive udfordret på sin faglighed, at få den nyeste viden og at få nye øjne på tingene. Konkret har jeg fået med hjem, at vi skal teste patienter med hjertesvigt før genoptræning, ligesom vi gør med iskæmi for at forebygge events, hvis de træner med høj intensitet.

Kirsten Bruncke, fysioterapeut, Sygehus Lillebælt

– Det er fantastisk at være her i dag med de muligheder, vi har for at netværke. Vi møder mange sygeplejersker og fysioterapeuter, som vi kender, og får diskuteret nogle problemstillinger på tværs af regionen. Jeg synes også, det er interessant at blive opdateret på, hvad der rører sig lige nu og få den nyeste viden med hjem om træningen af vores hjertepatienter. Det er meget inspirerende, og jeg bliver klogere.

Se indlæg fra Hjerteforeningens sundhedskonference 2016 her