Langt de fleste hjertepatienter oplever at være i gode hænder i sundhedssystemet. Men der er også nogle, der oplever ikke at blive taget alvorligt, eller at der sker fejl. Det viser undersøgelsen ’Livet med en hjertesygdom’.

Hvordan oplever hjertepatienterne sundhedssystemet og det at leve med en hjertesygdom? Det har knap 2.500 hjertepatienter over hele landet været med til at afdække i undersøgelsen ’Livet med en hjertesygdom’.

Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet i samarbejde med Hjerteforeningen.

Undersøgelsen fra 2015 er den første af sin art i Danmark, og det er hensigten, at resultaterne skal bidrage til at sikre, at den enkelte hjertepatient i fremtiden oplever høj kvalitet gennem hele sit forløb i sundhedsvæsenet.

Tre ud af fire blev taget alvorligt
Rapporten viser blandet andet, at 76,7 procent af patienterne i høj grad oplevede at blive taget alvorligt ved den første kontakt med sundhedssystemet. Men hver tiende blev i mindre grad eller slet ikke taget alvorligt.

Otte ud af ti vurderede, at der i høj eller nogen grad hele tiden var en læge eller sygeplejerske på sygehuset, som havde overblik over behandlingen, men næsten hver tredje fik ikke oplyst nogen kontaktperson.

Efterfølgende oplevede næsten ni ud ti i høj eller nogen grad at få den hjælp og støtte fra deres praktiserende læge, som de havde behov for. Men 12,6 procent overvejede at skifte læge på grund af utilfredshed med lægens håndtering, og 4,2 procent skiftede læge af den årsag.

Psykisk støtte til hver femte
Overordnet følte patienterne sig trygge ved den medicinske behandling, og 94,8 procent tog den anviste dosis. Men 42,2 procent oplevede bivirkninger ved medicinen.

61,5 procent af svarpersonerne blev tilbudt fysisk træning i sygdomsforløbet, 52,6 procent fik bud om en individuel samtale om medicin og 50,7 procent blev tilbudt rådgivning om kost. 18,8 procent blev tilbudt psykisk støtte.

Omkring hver tredje oplevede fejl eller utilsigtede situationer. De hyppigst angivne fejl var, at behandlingen blev unødigt forsinket, og at der ikke blev indkaldt til de forventede undersøgelser.

Formand for Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker, Inge Schjødt, siger om rapporten:

– Der står masser af ting i ’Livet med en hjertesygdom’, som sygeplejersker kan tage med sig og arbejde på at ændre. Rapporten viser blandt andet, at mange patienter oplever angst og depression, og det er vigtig for sygeplejersker at være bevidste om. Det er interessant at få indblik i, hvad patienterne selv angiver som værende betydningsfuldt. Når sådan en rapport kommer, gør jeg det i min egen hverdag, at jeg sender den ud til afdelingssygeplejersker og nøglepersoner i afdelingen, som rapporten er relevant for, siger cand.cur. Inge Schjødt, klinisk sygeplejespecialist på Aarhus Universitetshospital.

I rapporten, der udkom i 2015, kan man også læse, hvordan hjertepatienterne oplever at leve med en hjertesygdom.

Link til rapporten: ’Livet med en hjertesygdom’