Hjerteforeningen er blandt de ti fonde, der støtter forskning mest i Danmark. Hjerteforeningen har besluttet at øge budgettet til forskning i hjerte-kar-sygdomme fra ca. 25 millioner kr. til ca. 37 millioner kr. i 2017.

Ny forskningsbaseret viden er vejen frem mod bedre forebyggelse og behandling af hjerte-kar-sygdom. Derfor bakker Hjerteforeningen op om forskning og udveksling af viden, og i 2016 besluttede Hjerteforeningens bestyrelse at styrke forskningen yderligere.

Det årlige budget til forskning stiger i 2017 til ca. 37 millioner kr. fra ca. 25 millioner kr. Samtidig kommer der nyt fokus på tematiseret, strategisk forskning og forskningstalenter.

– Vi er meget ambitiøse. Vi sætter hele tiden højere standarder for Hjerteforeningens egen forskning. Med nye principper for vores støtte til eksterne forskere vil vi fokusere forskningen, så vores medlemmer og alle danskere får mest værdi for pengene, siger Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh.

Mål for forskningsstøtten
Hjerteforeningens bestyrelse har defineret tre mål for forskningsstøtten:

  • At støtte forskning med fokus på det patientnære i forebyggelse, forståelse, diagnose og behandling af hjerte-kar-sygdomme
  • At støtte forskning af den højeste kvalitet
  • At opdyrke fremtidens forskningstalenter.

Ud over forskning i kvinders hjerter som led i Elsk hjertet-kampagnen, er de strategiske temaer for 2017 hjerte-kar-rehabiliteringen og forskning inden for præhospitalområdet og i hjertestop.

Tematiseringen af forskningen betyder færre, men større projekter, der dermed kan få langt større støtte. Tilsvarende vil Hjerteforeningen støtte færre – men de bedste – forskningstalenter, der på den måde kan opnå mere i støtte end hidtil uddelt.

Forskningsstøtte har positiv betydning
Det er blandt andet en evalueringsrapport fra DAMVAD Analytics, der ligger til grund for Hjerteforeningens omlægning af forskningsstøtten.

Hjerteforeningen bestilte analysen for at få en kvalificeret kortlægning af den støtte, der er uddelt siden 2004 – og for at få inspiration til en eventuel ny måde at uddele midlerne på.

Analysens resultater peger på, at Hjerteforeningens støtte har haft stor og positiv betydning for forskningen, og at støtten gennem de seneste 10 år i høj grad har medvirket til at øge forskningsmængden og styrke forskningskvaliteten på hjerte-kar-området.

Det kan man søge penge til
I Hjerteforeningen kan man søge penge til:

  • videnskabelige forskningsprojekter i hjerte-kar-sygdomme
  • kongresrejser
  • faglige og videnskabelige selskaber

På Hjerteforeningens hjemmeside kan du læse mere om, hvem der kan søge penge, og hvordan man søger. Du kan også læse om den forskning, som foregår i Hjerteforeningen egen forskningsafdeling, der har tilknyttet fire ph.d.-studerende og en postdoc.

Læs mere her.