En hjertesygdom kan gøre det aktuelt at forstå det sociale system. Hjerteforeningens rådgivning omfatter derfor også to socialrådgivere med mange års erfaring.

Hjerteforeningens socialrådgivere sidder parate til at rådgive og guide sygdomsramte personer og familier med spørgsmål om rettigheder eller muligheder på det sociale område. Det kan være alt lige fra ganske enkle spørgsmål til rådgivning i komplicerede sager, som det kan være svært for den enkelte at overskue eller sætte sig ind i.

Hjerteforeningen tilbyder rådgivning over telefonen, via en online video-opklobling eller på mail. Man kan også få tid til en personlig samtale i et af Hjerteforeningens rådgivningscentre.

Mange henvender sig om

  • Sygemelding og sygedagpenge
  • Jobafklaring
  • Støtteordninger på arbejdsmarkedet
  • Revalidering
  • Fleksjob
  • Førtidspension

– Det er vigtigt, at sygeplejersker, fysioterapeuter og øvrige fagpersoner kender til Hjerteforeningens tilbud om socialrådgivning, fordi de ofte har en tæt kontakt til patienterne. Som fagpersoner er de gode til at varetage patienters interesser omkring fysiske og psykiske problemstillinger, men de kommer ofte til kort, når det handler om sociale spørgsmål og rettigheder. Der kan de henvise til vores gratis, anonyme og uvildige socialrådgivning, siger Malene Stærmose, der er socialrådgiver i Hjerteforeningen.

Læs mere på https://www.hjertelinjen.dk eller ring 70250000