Ny forskning: Et projekt på Rigshospitalets Hjertecenter viser, at sygeplejersker kan gøre en positiv forskel for nattesøvnen for opererede hjertepatienter. Sygeplejerskerne blev undervist om søvn og havde derefter systematisk fokus på søvnkvalitet i plejen.

Hjertepatienter oplever ofte problemer med at sove godt om natten i en periode efter en operation. Ifølge et svensk studie oplever 60-80 procent af patienterne søvnproblemer umiddelbart efter operationen, og ændringer af søvnmønstret ser ud til at fortsætte også en måned efter indlæggelsen for op til 69 procent.

Samtidig er det dokumenteret, at mangel på søvn ikke bare er ubehagelig for patienterne. Der kan også være negative konsekvenser for helbredet som nedsat immunforsvar, forlænget sårheling, hjertearytmi, forhøjet blodtryk samt depression og angst.

Derfor ønskede sygeplejerske Helle Greve fra Rigshospitalets Hjertecenter at undersøge, om undervisning af sygeplejersker kombineret med efterfølgende sygeplejeintervention med fokus på god søvnhygiejne kunne registreres i form af bedre søvnkvalitet hos patienterne.

Sådan foregik interventionen
Der var tale om et kontrolleret interventionsstudie, der er publiceret i Journal of Nursing Education and Practice i 2016.

En kontrolgruppe med 90 patienter blev inkluderet, og derefter begyndte interventionen med, at 42 sygeplejersker på hjertekirurgisk afdeling blev undervist om søvn, for eksempel søvnproblemer, god søvnhygiejne og søvnanamnese.

Herefter deltog 87 patienter i interventionen, hvor sygeplejerskerne ud fra den erhvervede viden understøttede patienternes søvnkvalitet. Det kunne for eksempel være at hjælpe patienten med behagelig lejring eller at tilbyde hjælp til at komme ud af senge om natten ved søvnproblemer. Desuden førte afdelingens fokus på søvn til en målsætning om mere ro om natten og til, at nogle patienter i højere grad end tidligere kunne ordineres sovemedicin i lav dosis over kort tid.

Interventionen havde nogen effekt
Ud fra patienternes oplysninger i spørgeskemaet ’Pittsburgh sleep quality index’ og ’søvndagbøger’ konkluderer studiet, at interventionen havde nogen – men ikke statistisk signifikant – effekt på patienternes oplevede søvnkvalitet én og især to måneder efter indlæggelsen. Der var samtidig tendens til mindre brug af sovemedicin og længere nattesøvn hos de patienter, der modtog sygepleje med fokus på søvn.

– Det er vigtigt, at sygeplejersker, fysioterapeuter og andre, der har at gøre med pleje, genoptræning og rehabilitering, er opmærksomme og imødekommende overfor problemet, mener artiklens førsteforfatter Helle Greve. Hun er tidligere klinisk sygeplejespecialist på Rigshospitalets hjertekirurgiske afdeling.

– Der er mange hjerteopererede, som lider af dårlig søvn, og hvis ikke man får gjort noget ved et søvnproblem i tide, kan det blive varigt. Derfor skal sygeplejersker og andre omkring patienterne spørge ind til søvnen, lytte og tænke over, om der er noget, de kan spore patienten ind på at gøre. Det tager kun kort tid at tale med patienten om søvn, og nogle af problemerne – langt fra alle – kan man relativt nemt gøre noget ved. Andre patienter har brug for mere kvalificeret hjælp fra eksperter i søvn eller i form af en gennemgang af medicinen og tidspunkterne for medicinering, siger Helle Greve.

Link til den videnskabelige artikel: Improving sleep after open Heart surgery–Effectiveness of nursing interventions