GIV LIV

Arkiv november 2016

 • Mange hjertesvigtspatienter mister kontakt til arbejdsmarkedet

  Ny forskning: Efter den første indlæggelse med hjertesvigt vender én ud af fire i den erhvervsaktive alder ikke tilbage til arbejdsstyrken, viser et nyt, dansk kohorte studie.

 • Intens fysisk træning gennem mange år øger risiko for atrieflimren

  Ny forskning: Risikoen for at få atrieflimren er højere for personer, som dyrker intens fysisk aktivitet mange gange om ugen, end for personer, der træner moderat. Det viser et stort norsk studie, som har fulgt 20.484 nordmænd gennem 20 år.

 • Spil om hjertet skal få skub i rehabilitering

  Ny forskning: “The Heart Game” er et anderledes spil til tablets, der benytter sig af ’gamification’ for at motivere hjertepatienter til at tage aktiv del i deres rehabilitering. Spillet inddrager samtidig patientens partner i processen.

 • Behov for individuel vurdering af hjerteklapopererede før rehabilitering

  I dag tilbydes patienter, som har gennemgået en hjerteklapoperation, samme rehabilitering som iskæmiske hjertepatienter. Ny forskning tyder på, at der er behov for at ændre den praksis, fortæller hjertelæge og ph.d. Kirstine Lærum Sibilitz fra Rigshospitalet.

 • Sådan oplever hjertepatienter sundhedssystemet

  Langt de fleste hjertepatienter oplever at være i gode hænder i sundhedssystemet. Men der er også nogle, der oplever ikke at blive taget alvorligt, eller at der sker fejl. Det viser undersøgelsen ’Livet med en hjertesygdom’.

 • Hjerteforeningen støtter forskning i hjerte-kar-sygdom

  Hjerteforeningen er blandt de ti fonde, der støtter forskning mest i Danmark. Hjerteforeningen har besluttet at øge budgettet til forskning i hjerte-kar-sygdomme fra ca. 25 millioner kr. til ca. 37 millioner kr. i 2017.

 • Hjerteforeningens sundhedskonferencer

  En gang om året samler Hjerteforeningen sundhedsprofessionelle fra hospitaler og kommuner til konference. Formålet er at præsentere nye forskningsresultater, og at give alle en mulighed for at diskutere forbedringer af praksis.

 • Hjerteforeningens Rådgivning får endnu større fokus på brugernes behov

  Nyt fra Hjerteforeningen: Med en ny, stor undersøgelse har Hjerteforeningen fået et solidt vidensgrundlag, der sikrer, at fremtidige rådgivningsaktiviteter vil ramme spot on i forhold til patienters og pårørendes behov.

 • Pas på med kosttilskud og naturmedicin

  Mange hjertepatienter tager naturmedicin eller kosttilskud. Men det skal man være varsom med, fordi de kan forstærke eller nedsætte virkningen af lægeordineret hjertemedicin. Hør de gode råd fra Susanne Bügel, der er professor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

 • Geografiske uligheder i hjerterehabilitering for de mest sårbare patienter

  Nyt fra Hjerteforeningen: Der er store geografiske forskelle i rehabiliteringsindsatsen over for de svageste hjertepatienter. Det fastslår en rapport fra Hjerteforeningen, der konkret inspirerer til, hvordan kommuner og sygehuse også kan inkludere de mest sårbare patienter.

 • Bestil Hjertebogen

      Du kan bestille Hjertebogen her.    

 • Hjerteforeningen samarbejder med kommunerne

  I samarbejde med kommunerne tilbyder Hjerteforeningen skræddersyet og gratis undervisning og faglig sparring. Sundhedsprofessionelle i kommunerne tilbydes blandt andet undervisning i forebyggelse, behandling og rehabilitering

 • Hjerteforeningens Rådgivning er et supplement til offentlige tilbud

  Hjertelinjen med telefonnummeret 7025 0000 er hovedindgangen til Hjerteforeningens Rådgivning for patienter og pårørende. Rådgivningen er et neutralt supplement til offentlige tilbud på hospitaler, i kommuner og hos egen læge.

 • Tryg hjertemotion over hele landet

  Når hospitalernes eller kommunernes genoptræningstilbud slutter, er mange borgere ikke parate til at fortsætte med at motionere på egen hånd. Som et supplement tilbyder Hjerteforeningen hjertemotion i 74 kommuner.

 • Hjerteforeningen tilbyder gratis, anonym og uvildig socialrådgivning

  En hjertesygdom kan gøre det aktuelt at forstå det sociale system. Hjerteforeningens rådgivning omfatter derfor også to socialrådgivere med mange års erfaring.

 • Hjerteforeningen støtter hjertebørn, unge og deres familier

  Hvert år fødes 450 danske børn med en hjertesygdom. Det svarer til knap én procent af alle børn. Hjertesygdom er således den medfødte lidelse, der rammer flest nyfødte.

 • Fokus på søvn kan få opererede hjertepatienter til at sove bedre

  Ny forskning: Et projekt på Rigshospitalets Hjertecenter viser, at sygeplejersker kan gøre en positiv forskel for nattesøvnen for opererede hjertepatienter. Sygeplejerskerne blev undervist om søvn og havde derefter systematisk fokus på søvnkvalitet i plejen.

 • Sammenhæng mellem kalciumtilskud og åreforkalkning

  Ny forskning: Endnu et forskningsprojekt påpeger en mulig sammenhæng mellem kalciumtilskud og åreforkalkning. Jo større tilskud, desto højere risiko, viser nye resultater fra amerikanske forskere.

 • Kvinder med en ICD får flere psykiske problemer end mænd

  Ny forskning: Mænd og kvinder reagerer ikke ens på en ICD. I forhold til mænd bliver kvinder med en indopereret hjertestøder generelt mere ængstelige, deprimerede og bekymrede, viser en stor, dansk undersøgelse, der er støttet af Hjerteforeningen.