1. Information om deltagelse i evaluering af Børnehjertelinjen

Formål med evalueringen

Hjerteforeningen gennemfører evaluering af Børnehjertelinjen med patienter og pårørende, som har modtaget rådgivning. I evalueringen vil vi blandt andet spørge om din baggrund og din oplevelse af rådgivningen. Alle svar vil indgå i Hjerteforeningens fremtidige arbejde med at hjælpe hjertepatienter og pårørende.

 

Frivillig deltagelse

Din deltagelse er frivillig. Hvis du vælger at besvare spørgeskemaet, indgår dine svar i de samlede resultater fra undersøgelsen (som gennemsnit, sammen med de andre deltageres svar). Svarene vil altså blive offentliggjort i anonymiseret form.

 

Fortrolighed og behandling af data

Hjerteforeningen behandler personoplysningerne fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Oplysningerne vil kun blive brugt til evaluering, og formidling af resultater samt til at forbedre tilbud til og kontakt med hjertepatienter og deres pårørende. Din besvarelse vil blive opbevaret i 5 år, og vil herefter blive anonymiseret. Vi sørger for at opbevare oplysningerne sikkert, og resultaterne vil blive offentliggjort således, at ingen enkeltpersoner kan genkendes.

Du giver samtykke til, at Hjerteforeningen må anvende dine svar som beskrevet ovenfor. Du kan naturligvis tilbagekalde dit samtykke ved at henvende dig til Hjerteforeningens Team Analyse på analyse@hjerteforeningen.dk eller til Hjerteforeningens DPO på dpo@hjerteforeningen.dk. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, betyder det, at Hjerteforeningen ikke må udvide brugen af din besvarelse, men Hjerteforeningen er ikke forpligtet til at ophøre med den brug, som retmæssigt er igangsat på tidspunktet for tilbagekaldelse af samtykket.

Alle personhenførbare data i forbindelse med udarbejdelsen og anvendelsen af materialet vil blive håndteret af Hjerteforeningen i overensstemmelse med EU’s forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 2016/679 (Databeskyttelsesforordningen).

Du kan læse mere om Hjerteforeningens behandling af dine personoplysninger her

 

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til din deltagelse, er du velkommen til at kontakte Hjerteforeningens Team Analyse, analyse@hjerteforeningen.dk eller mobil: 23 37 51 58.

Hvis du har spørgsmål omkring databeskyttelse og dine rettigheder, kan du kontakte Hjerteforeningens Databeskyttelsesrådgiver på dpo@hjerteforeningen.dk. Hvis du er utilfreds med behandlingen af dine oplysninger har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet (Borgergade 28, 5., 1300 København K).