Baggrunden for En helhjertet indsats
En helhjertet indsats er baseret på en kortlægning af hjerte-kar-området, og der udgives tre typer af produkter under den samme titel. Det er:

  • En artikelbaseret klinisk, patientnær og sundhedsøkonomisk kortlægning af hjerte-kar-området, som VIVE udgiver
  • 10 studier, som udgives på en selvstændig hjemmeside under Hjerteforeningen, som bl.a. VIVE, SIF og REHPA har udarbejdet
  • Et politikpapir med anbefalinger på baggrund af artikelsamlingen, som Hjerteforeningen udgiver

Du vil kunne finde alle dokumenterne på Hjerteforeningens hjemmeside fra den 7. februar 2018.

Eksperterne bag
En helhjertet indsats er udarbejdet i tæt dialog med interessenterne på hjerte-kar-området. Eksperter har været inviteret til at udvikle viden inden for deres egne ekspertområder på baggrund af overordnede tematikker udvalgt af Hjerteforeningen.

Der har været nedsat fire ekspertpaneler, der har haft ansvar for analyser og faglige anbefalinger inden for de udvalgte områder. Formændene for de fire ekspertpaneler er:

  • Forebyggelse: Morten Grønbæk, direktør, Statens Institut for Folkesundhed
  • Præhospital/akut: Christian Juhl Terkelsen, overlæge, klinisk lektor, ph.d, Aarhus Universitetshospital
  • Rehabilitering/palliation: Ann-Dorthe Zwisler, centerleder, professor, overlæge, REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation
  • Dansk Hjerteregister: Jens Flensted Lassen, overlæge, Rigshospitalet

Derudover er der udarbejdet statusartikler om behandling og multisygdom. Det er Lene Holmvang, formand Dansk Cardiologisk Selskab, og Lars Peter Riber, formand Dansk Thoraxkirurgisk Selskab, der har stået i spidsen for statusartiklen om behandling af hjerte-kar-sygdom, mens Ellen Holm, overlæge Nykøbing Falster Sygehus, har skrevet statusartiklen om multisygdom hos mennesker med hjerte-kar-sygdomme.