Ingen børn og unge skal ryge i 2030

Mange tilfælde af hjerte-kar-sygdom kan forebygges, og hjerte-kar-sygdom er en af de sygdomme, hvor risikofaktorerne er bedst afdækket. Tobaksrøg er den vigtigste risikofaktor for udviklingen af hjerte-kar-sygdom.

UDFORDRINGER

  • Andelen af danskere der stopper med at ryge er stagneret.
  • For mange unge begynder at ryge.
  • En ud af fire hjerte-kar-tilfælde kan relateres til rygning

LØSNINGER

  • En pakke cigaretter skal koste minimum 75 kr. De højere tobakspriser skal indføres med markante stigninger og ikke langsomt over en årrække, da effekten derved reduceres.
  • Færre børn og unge skal begynde at ryge. Derfor skal tobak være mindre synlig, der skal indføres standardiserede cigaretpakker, og tobakken skal gemmes væk fra kasseapparatet.
  • Flere skal kvitte tobakken. Seks ud af 10 rygere ønsker at stoppe med at ryge. Forbuddet mod rygning skal udvides og håndhæves. Der skal indføres røgfri skoletid på uddannelsessteder, og der skal indføres røgfri arbejdstid på arbejdspladser.

FAKTA

  • Rygning koster 13.600 danskere livet hvert år
  • 40 børn og unge begynder at ryge hver dag. 60 % af alle rygere starter med at ryge inden de bliver 18 år
  • 22 % af danskerne ryger. 16 % ryger dagligt

Læs Hjerteforeningens anbefalinger i pdf-format her