Bedre rehabilitering til hjerte-kar-patienter

I fremtiden får flere hjerte-kar-patienter brug for hjælp og støtte gennem rehabilitering. Der er evidens for, at rehabilitering giver bedre livskvalitet, og når flere overlever, er det vigtigt at sætte fokus på, hvad de overlever til.

UDFORDRINGER

 • Uensartede rehabiliteringstilbud af svingende kvalitet.
 • Overgangen fra rehabilitering i hospitalsregi til kommunal rehabilitering fungerer ikke tilfredsstillende.
 • Socialt udsatte patienter fastholdes ikke i de kommunale rehabiliteringstilbud.

LØSNINGER

 • Rehabilitering skal tilbydes til patientgrupper, hvor der er dokumenteret effekt. Der findes god dokumentation for, at rehabilitering har sundhedsmæssig effekt ved udvalgte hjerte-kar-sygdomme.
 • Kommuner og regioner skal implementere den viden, der er tilgængelig om, hvad der hæmmer og fremmer deltagelse og efterlevelse af hjerterehabiliteringsindsatsen.
 • Hjerte-kar-patienter skal informeres og inddrages gennem hele deres sygdomsforløb. Viden fra patienter og pårørende skal inddrages med henblik på at forebygge fejl i behandlingen og sikre individuelt tilrettelagte forløb med opnåelse af størst mulig livskvalitet for den enkelte.

FAKTA

 • 37 % af hjerte-kar-patienter bliver ikke tilbudt fysisk træning. 14 % blev tilbudt fysisk træning, men tog ikke imod tilbudet.
 • Det fremmer deltagelse
  • hvis læger formidler rehabilitering
  • hvis der følges op mundtligt eller telefonisk frem for på skrift
  • hvis der er oplevelsen af et samlet forløb.
 • Det hæmmer deltagelse
  • hvis deltagerne ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet
  • hvis deltagerne har for travlt på arbejdet
  • hvis deltagerne har angst og stress relateret til hjerte-kar-sygdom.

Læs Hjerteforeningens anbefalinger i pdf-format her