Styrk det akutte beredskab

Hurtig og korrekt diagnosticering og behandling af patienter med akutte hjertesygdomme er helt centralt for patienternes overlevelse og mulighed for at leve videre med færrest mulige mén.

UDFORDRINGER

  • Overlevelsen blandt patienter, der har haft hjertestop uden for hospitalet stiger, men der er stor geografisk forskel.
  • Stor geografisk forskel på, om patienter der har haft hjertestop uden for hospital visiteres direkte til højt specialiserede hjerteafdelinger/hjertecenter.
  • For mange hospitaler modtager akutte hjertepatienter uden at have det nødvendige speciallægeberedskab og adgang til ekkokardiografi døgnet rundt.

LØSNINGER

  • Alle patienter med hjertestop uden for hospital skal vurderes, behandles og visiteres af præhospitale akut- læger, og skal visiteres direkte til højt specialiserede hjerteafdelinger eller hjertecenter i alle dele af landet.
  • Akutte hjertepatienter skal udredes straks. Det skal ske ved en optimering af den præhospitale diagnostik og anvendelsen af telemedicin til vurdering og visitation af de akutte hjertepatienter inden de ankommer på hospitalet. Patienterne skal behandles på de afdelinger, der har de nødvendige faglige kompetencer og beredskab.
  • Alle patienter med akut hjertesygdom skal modtages, hvor der er mulighed for ekkokardiografi, og som har de nødvendige speciallæge-kompetencer hele døgnet.

FAKTA

  • 13 % overlever hjertestop uden for hospital
  • 4.000 rammes årligt af hjertestop uden for hospital
  • 76 % af dem, der overlever et hjertestop, og var i arbejde før hjertestoppet, vender tilbage til arbejde

Læs Hjerteforeningens anbefalinger i pdf-format her