Christiansborg danner i dag rammen om 'En helhjertet indsats' - en konference tilrettelagt af Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Selskab med bl.a. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på talerstolen. Visionen bag indsatsen er først og fremmest bedre sammenhængende patientforløb, mere forebyggelse og mindre social ulighed.

I dag lever mere end 469.000 danskere med en hjerte-kar-sygdom. For fremadrettet at sikre bedre kvalitet i behandlingen for hjerte-kar-patienter, sætter Hjerteforeningen i første omgang fokus på akutområdet, forebyggelse og rehabilitering.

Sammen med førende eksperter og forskere har Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Selskab kortlagt de sundhedsfaglige, sundhedsøkonomiske og patientnære perspektiver på at blive behandlet for og leve med hjerte-kar-sygdomme. Indsatsen hedder ’En helhjertet indsats’.

– Det er en stor dag for Hjerteforeningen. En helhjertet indsats skal sætte fokus på hjerte-kar-området og den måde, vi som samfund tager hånd om vores hjertepatienter. Lige fra det første møde med sundhedsvæsenet til selve behandlingen og i sidste ende det liv, patienten skal leve – et godt og værdigt liv med hjertesygdom, siger Hjerteforeningens formand Anne Kaltoft.

En helhjertet indsats sætter fokus på hele forløbet med hjerte-kar-sygdom fra forebyggelse til rehabilitering, og skaber et vidensbaseret overbliksbillede over hjerte-kar-området samt peger på de steder, hvor der er brug for udvikling og nytænkning.

Konferencen bliver indledt med bl.a. en tale ved Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), som vil give sit perspektiv på hjerte-kar-området, og resten af dagen byder blandt andet på hjertepatienternes perspektiv, sundhedsøkonomiske konsekvenser af hjerte-kar-sygdom samt rehabilitering, der også anskues fra et internationalt perspektiv ved forsker, Rod Taylor.

Indsatsen er indledningsvist fokuseret på tre områder, nemlig akutberedskabetforebyggelse samt rehabilitering for hjerte-kar-patienter

En helhjertet indsats skal sikre:

  • At færre danskere får en hjerte-kar-sygdom
  • At hjerte-kar-patienter får den bedst mulige behandling
  • Mindre ulighed i hjertesundhed

Det skal ske ved først at fokusere på at:

  • Styrke det akutte beredskab
  • Ingen børn og unge skal ryge i 2030
  • Sikre bedre rehabilitering for alle hjerte-kar-patienter