Sundhedsstyrelsen besluttede i 2017 at nedlægge hjertepakkerne og i stedet udarbejde nye anbefalinger for det tværfaglige forløb for hjertepatienter. Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort anbefalingerne. Hjerteforeningen hilser dem velkommen.

Sundhedsstyrelsen besluttede i 2017 at nedlægge hjertepakkerne og i stedet for udarbejde nye anbefalinger for det tværfaglige forløb for patienter med hjertesygdom. Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort deres anbefalinger, som skal sikre, at den enkelte patient får tilbudt individuelle og sammenhængende forløb af høj kvalitet. Hjerteforeningen støtter ambitionen, og hilser de nye faglige anbefalinger velkommen.

Hjertepatienter kan ikke skæres over én kam
Anbefalingerne retter sig mod det samlede behandlingsforløb for hjertepatienter, fra mistanke om sygdom opstår i almen praksis til behandling og opfølgning, herunder rehabilitering og palliation.

Anbefalingerne gælder for mennesker med stabil angina pectoris, ustabil angina pectoris, NSTEMI, hjerterytmeforstyrrelser, hjerteklapsygdom og hjertesvigt. Hjerteforeningen har deltaget i arbejdsgruppen, der står bag.

– Hjerteforeningen bakker op om anbefalingernes fokus på hele patientens forløb fra start til slut. Når det så er sagt, er der visse problemer ved anbefalingerne. For det første er diagnoserne slået sammen under ét på rehabiliteringsområdet, men behovet for rehabilitering er forskellig fra patient til patient, og afhænger helt af den enkelte patients diagnose og individuelle livssituation. Hjertepatienter kan ikke bare skæres over én kam, siger Hjerteforeningens formand Anne Kaltoft.

– Mange hjertepatienter har desuden behov for en hurtigere udredning end de 30 dage, som loven garanterer, så derfor kunne jeg også have ønsket, at der var en skarpere differentiering af patienterne afhængig af deres risikoprofil, således at de patienter med størst behov var sikret hurtig udredning, uddyber Anne Kaltoft.

Savner en plan for implementering    
I anbefalingerne bliver der lagt op til, at en endnu større del af opfølgningen for hjertepatienter skal finde sted ude i kommunerne og hos praktiserende læger.

– Der er flere nye opgaver for kommuner og almen praksis, men disse nye opgaver er ikke velbeskrevet i anbefalingerne. Det bliver svært for kommunerne at føre anbefalingerne ud i livet. Der mangler kort sagt en plan for implementering og opfølgning siger Anne Kaltoft.

– Og hvad kommer det til at betyde for det store og veldokumenterede arbejde, der ligger bag hjertesvigtsklinikker og atrieflimmerklinikker? Nogle hjertepatienter har behov for en højt specialiseret indsats, og jeg kan desværre frygte, at hjertepatienter med disse sygdomme vil være dårligere stillet med de nye anbefalinger, fortsætter Anne Kaltoft.

På rette vej
– Det har været en fælles dagsorden at skabe de bedst mulige rammer for hjertepatienter. Det er meget positivt. Vi har dog også visse forbehold, og vi vil følge realiseringen af de faglige anbefalinger nøje, siger Anne Kaltoft.

Hjerteforeningen lancerer onsdag den 7. februar En helhjertet indsats, der er en klinisk, patientnær og sundhedsøkonomisk kortlægning af hjerte-kar-området med eksperternes anbefalinger til, hvad der skal til for at løfte hjerteområdet.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/nye-anbefalinger-for-hjertesygdom-skal-sikre-smidige-patientforloeb