Et flertal af danskerne mener, at cigaretter skal være dyrere, og at reglerne for markedsføring af tobak skal skærpes. Det viser nye tal fra Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse

Prisen på en pakke cigaretter skal sættes op. Det mener et flertal af danskere ifølge en ny undersøgelse af danskernes holdning til tobak, som Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse står bag.

Efter at det i sidste uge kom frem, at hver femte dansker stadig ryger, opfordrer eksperter og sundhedsorganisationer politikerne til at hæve prisen på cigaretter. For højere pris er politikernes mest effektive redskab, hvis færre danskere skal ryge.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) afviser, men 64 pct. af danskerne bakker op om dyrere tobak. Kun 15 pct. er imod. Og selv blandt rygerne er hver tredje villig til at betale mere for cigaretterne.

– Det glæder os meget, at danskerne bakker op om højere priser. I løbet af de seneste seks år er andelen af danskere, der ryger, ikke faldet. Vi ved, at 40 børn og unge hver dag begynder at ryge og vi ved, hvad der skal til for at undgå det. Men der mangler politisk vilje og handling, siger administrerende direktør for Hjerteforeningen, Kim Høgh.

Han håber, at undersøgelsen kan være med til at åbne beslutningstagernes øjne for, at vælgerne ønsker lovgivning, der forebygger, at børn og unge begynder at ryge.                                                                                      

Gem tobakken væk og gør pakkerne ens
Undersøgelsen viser også, at danskerne bakker op om tiltag, der begrænser tobaksindustriens muligheder for at markedsføre deres produkter. Knap syv ud af ti mener, at tobak ikke skal være synlig i butikkerne, og lidt over halvdelen vil gerne have ’neutrale’ tobakspakker uden farver eller logo.

– Når teenagere ryger den første cigaret, er det ikke et rationelt valg. De tjekker jo ikke lige internettet for, hvad rygning gør ved kroppen, inden de tænder lighteren, vel? Vi kommer ikke længere med oplysning alene. Alle ved, at rygning er farligt – også unge. Derfor bliver politikerne nødt til at se på pris og markedsføring, hvis de mener deres ønske om en røgfri fremtid alvorligt, siger Niels Them Kjær, tobakschef i Kræftens Bekæmpelse.

Ifølge fagfolk vil en kombination af højere pris, begrænsning af markedsføring og flere røgfri miljøer få færre unge til at ryge. Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse efterlyser en politisk handleplan for, hvordan regeringen vil nå sit mål om, at ingen børn og unge ryger i 2030.

Flere lande hæver prisen på tobak
En lang række af lande har allerede indført mere lovgivning på tobaksområdet. Norge har både indført høje afgifter på tobak, tobak under disken og neutrale tobakspakker. Det har bidraget til et fald i andelen af unge rygere, så det i dag kun er 3 pct. af de 16-24-årige nordmænd, der ryger hver dag. I Danmark ryger 15 pct. i samme aldersgruppe.

I Frankrig har politikerne netop besluttet at hæve prisen på en pakke cigaretter gradvist til 10 euro i 2020. Det svarer til omkring 75 danske kroner.

OM UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen ’Danskernes holdning til tobak’ er baseret på et repræsentativt udsnit af danskerne i forhold til alder, køn, region og uddannelse. I alt har 5124 danskere deltaget i undersøgelsen. Dataindsamlingen er foretaget af Kantar Gallup via deres internetpanel i november 2017.