En systematisk litteraturgennemgang gennemført af Hjerteforeningen i samarbejde med Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

Litteraturgennemgangen havde til formål at undersøge effekten af digital markedsføring af produkter med et højt indhold af fedt, salt og sukker (HFSS-produkter) på børn og unges fødevarevalg. Litteraturgennemgangen kiggede både på psykologiske parametre, som holdning til eller opmærksomhed på de markedsførte produkter, adfærdsmæssige parametre som køb eller indtag og sundhedsparametre som f.eks. BMI. Kvalitative og kvantitative studier publiceret fra 2010-2021, blev inkluderet.

Rapporten skaber et godt overblik over den nuværende evidens på området. De overordnede konklusioner er at digital markedsføring af HFSS-produkter har en effekt på børn og unges indtag og præferencer for disse produkter og belyser også at det tyder på at digital markedsføring er mere effektiv end markedsføring via traditionelle medier som TV.

Læs rapporten her