Rapporten præsenterer resultaterne af et litteraturstudie, der har til formål at afdække

  1. om og på hvilken måde mental sundhed har betydning for udviklingen af hjertesygdom, og
  2. hvilke konsekvenser hjertesygdom har i forhold til mental sundhed.

I rapporten tegner der sig et billede af, at mental sundhed og hjertesygdom hænger sammen. Litteraturgennemgangen er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed.

Læs rapporten her eller klik på billedet