Hjerteforeningen har støttet undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom. Undersøgelsen indeholder også  hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats.

 

Livet med en hjertesygdom - læs undersøgelsen

 

 

Hvad handler forskningen om?

Rapport præsenterer resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt hjertepatienter i Danmark og er den første af sin art. Undersøgelsen, der er udført af Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet i samarbejde med Hjerteforeningen, har til formål at give et samlet indblik i, hvordan danske hjertepatienter oplever det at leve med en hjertesygdom, og hvordan de oplever og vurderer deres forløb gennem sundhedsvæsenet fra opsporing og behandling til rehabilitering. 2.496 besvarelser indgår i spørgeskemaet, der danner grundlag for rapporten.

 

Hvordan hjælper undersøgelsen?

Hjerteforeningen er meget optaget af, at danskernes støtte til forskernes arbejde nytter.

Denne undersøgelses resultater vil blive anvendt som led i arbejdet for at sikre, at den enkelte hjertepatient modtager og oplever høj kvalitet gennem hele forløbet i sundhedsvæsenet både i og på tværs af sektorer. Og så vil resultaterne danne grundlag for forskningsprojekter i fremtiden.

Læs vores andre rapporter, bl.a. om livet som hjertepatient

 

 

Læs aktuelle historier om livet med hjertesygdom

Du er velkommen som medlem i Hjerteforeningen. Løbende vil du som medlem modtage vores medlemsblad Hjerteliv med posten. Få en forsmag her.

Nyt Hjerteliv: Unges hjerteliv