Hjerteforeningen har udarbejdet undersøgelsen om det at leve med en hjertesygdom. Undersøgelsen indeholder også hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats.

 

Læs rapporten ‘Livet med en hjertesygdom’ for hjertepatienter her.

Læs rapporten ‘Livet med en hjertesygdom’ for pårørende her.

Har du et specifikt spørgsmål om hjertepatienter eller pårørende, som du gerne vil se data på? Så benyt vores database her, hvor du selv kan trække data og se tal på en lang række problemstillinger i livet med en hjertesygdom.

Hvad handler forskningen om?

Rapport præsenterer resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt hjertepatienter i Danmark. Undersøgelsen, der er udført af Hjerteforeningen i samarbejde med Hjertemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital, har til formål at give et samlet indblik i, hvordan danske hjertepatienter oplever det at leve med en hjertesygdom, og hvordan de oplever og vurderer deres forløb gennem sundhedsvæsenet fra opsporing og behandling til rehabilitering. 6.094 besvarelser indgår i spørgeskemaet, der danner grundlag for rapporten.

Rapporten er støttet med 1,4 mio. kr. af hhv. Helsefonden og Snedkermester Sophus Jacobsen og hustrus Fond.

Hvordan hjælper undersøgelsen?

Hjerteforeningen er meget optaget af, at danskernes støtte til forskernes arbejde nytter.

Denne undersøgelses resultater vil blive anvendt som led i arbejdet for at sikre, at den enkelte hjertepatient modtager og oplever høj kvalitet gennem hele forløbet i sundhedsvæsenet både i og på tværs af sektorer. Og så vil resultaterne danne grundlag for forskningsprojekter i fremtiden.

Læs vores andre rapporter, bl.a. om livet som hjertepatient

Læs aktuelle historier om livet med hjertesygdom

Du er velkommen som medlem i Hjerteforeningen. Løbende vil du som medlem modtage vores medlemsblad Hjerteliv med posten.