Undersøgelsen ‘Livet med hjertesvigt’ understøtter Hjerteforeningens kampagne ‘Du kan miste livet, før du dør’ ved at sætte fokus på behov og oplevelser hos personer, som nyligt har fået konstateret hjertesvigt. Både i forhold til deres erfaringer med sundhedsvæsenet, hvilke komplikationer de oplever ved sygdommen, og hvor der kan ske 

Undersøgelsen vil være den første af flere undersøgelser om livet med hjertesvigt, der måler om patienternes vilkår forbedres i løbet af de fem år, kampagnen varer.

Livet med Hjertesvigt – Hjertesvigtpatienters behov og oplevelser i behandlings- og efterforløbet

Rapporten er udarbejdet i 2014 af Rådgivende Sociologer ApS i samarbejde med Hjerteforeningen.