Livet med hjertesvigt: Hjertesvigtpatienters behov og oplevelser i behandling- og efterforløb.

Find rapporten her