Et  randomiseret studie med inklusion af  825 patienter med iskæmisk hjertesygdom eller hjertesvigt, fordelt i to grupper.

Den ene gruppe deltog i  standard rehabilitering og den anden gruppe i læring og mestringsprogrammet. Begge rehabilteringsforløb var på  8 uger.  Undersøgelsens spørgsmål er, om  der er en sundhedsøkonomisk gevinst ved læring og mestringsmodellen og på samfundsperspektivet.

Konklusionen på studiet var: Ingen  sundhedsøkonomisk forskel  på de to modeller på den korte bane (efter 5 måneder) og heller ikke i et samfundsperspektiv.

Link til artikel