Hjertesyges ønsker og behov

Rapporten gengiver resultaterne af de kvalitative og kvantitative fund fra undersøgelsen: Hjertesyges ønsker og behov. Derefter er der en uddybende analyse af segmenteringen af de hjertesyge på baggrund af det kvantitative materiale. Der er lagt vægt på at beskrive forskellige typer af hjertesyge, således at
der gives indblik i, hvilke rationaler der ligger bag forskellige valg og handlinger i forbindelse med at have en hjertesygdom.

Se rapporten her