Hovedformålet med denne undersøgelse, som er gennemført for Hjerteforeningen af Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, er at skabe et vidensgrundlag, som kan danne fundament for fremtidige rådgivningsindsatser i Hjerteforeningen.

Undersøgelsen vil generere viden, der kan være med til at sikre, at Hjerteforeningens patientstøtte og rådgivningsaktiviteter i fremtiden har fokus på patienternes og pårørendes behov og præferencer. Dermed kan undersøgelsen bidrage til udviklingen af Hjerteforeningens patientstøtte og rådgivningsaktiviteter og endvidere fungere som et oplæg til et eventuelt videre udviklingsarbejde.

Undersøgelsen består af fire delkomponenter:

 1. En begrebsafklaring af det danske begreb rådgivning og det engelske begreb counselling
   
 2. En overordnet litteraturgennemgang, der beskriver behov for støtte og rådgivning blandt:

  – personer med hjertesygdom 
  – pårørende til personer med hjertesygdom
  – personer med anden kronisk sygdom
   

 3. En kvalitativ interviewundersøgelse, som har til formål at afdække oplevede udfordringer og oplevede behov for støtte og rådgivning hos brugere af Hjerteforeningens rådgivning (både personer med hjertesygdom og deres pårørende), samt blandt personer, som ikke direkte har anvendt Hjerteforeningens rådgivningsaktiviteter
   
 4. En række anbefalinger for Hjerteforeningens rådgivningsindsatser, herunder:

  – forslag til områder, der kan måles på i en fremtidig kvalitetsmonitorering af rådgivningsaktiviteter
  – forslag til elementer, der kan indgå i en generisk kommunikationsmodel
  – forslag til fokus for fremtidige rådgivningsaktiviteter

Læs rapporten her