Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Hjerteforeningen, Danmarks Apotekerforening og Pharmakon i perioden fra september 2009 til februar 2010.

Rapporten er en arbejdsrapport, som især henvender sig til opdragsgiverne: Danmarks Apotekerforening og Hjerteforeningen. Desuden henvender rapporten sig til de deltagende sundhedsprofessionelle med henblik på evaluering samt læring af projektet.

Evaluering af medicingennemgang med compliancerettet rådgivning
– En rådgivningsydelse til hjertepatienter

Bilag:
Evaluering af medicingennemgang med compliancerettet rådgivning

– En rådgivningsydelse til hjertepatienter