Mænd og særligt kortuddannede mænd lever i gennemsnit kortere, har dårligere helbred og mere usunde vaner end kvinder. Arbejdspladsen er en oplagt arena for sundhedsfremmeindsatser målrettet mænd, fordi mange er på arbejdspladsen en stor del af de vågne timer, og fordi det kollegiale sammenhold åbner mulighed for, at mændene præger hinanden med nye gode vaner.

Dette var baggrunden for indsatsen “Mit Gode Liv”, som Hjerteforeningen har udviklet og afprøvet over de sidste tre år i partnerskab med Arla, Lungeforeningen, Rådgivende Sociologer, Weltklasse og Dansk Firmaidrætsforbund. I udviklings- og afprøvningsfasen fungerede Arlas friskvare­terminaler fire steder i landet som test-kontekst for indsatsen.

“Mit Gode Liv” er en sundhedsfremmende indsats til arbejdspladser, der har lyst til at sætte fokus på medarbejdernes sundhed. Indsatsen bestod i afprøvningen af en kommunikationskampagne, sundhedsledelse og træning af “Godt Liv”-ambassadører, sundhedstjek med individuel rådgivning samt andre sundhedstilbud og aktiviteter til medarbejderne med fokus på bl.a. kost, rygning, motion, søvn, mental sundhed og fællesskaber.

En vigtig læring fra projektet er, at det er helt centralt, at medarbejdernes livsform – i dette tilfælde en udpræget lønarbejderkultur, hvor der er et skarpt skel mellem arbejde og fritid – tænkes ind i rammerne for sundhedsindsatser på arbejdspladsen. Derudover er det blevet tydeligt, at den samme indsats bliver modtaget og implementeret forskelligt på forskellige arbejdspladser – også arbejdspladser der umiddelbart syner ens – hvilket udfordrer tankegangen om at udvikle koncepter der kan implementeres bredt.

Erfaringer og anbefalinger fra partnerskabet er samlet i en rapport, som kan downloades her

Du kan finde mere information om “Mit gode liv” her

Partnerskabet er blevet muliggjort af midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Partnerskabspulje udmøntet i 2014.