GIV LIV

Rapporter

 • Erfaringer fra “Mit gode liv”

  Mænd og særligt kortuddannede mænd lever i gennemsnit kortere, har dårligere helbred og mere usunde vaner end kvinder. Arbejdspladsen er en oplagt arena for sundhedsfremmeindsatser målrettet mænd, fordi mange er på arbejdspladsen en stor del af de vågne timer, og fordi det kollegiale sammenhold åbner mulighed for, at mændene præger hinanden med nye gode vaner.… <a href="https://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/publikationer/rapporter/" title="Læs Rapporter">Læs mere »</a>

 • Evaluering af medicingennemgang

  Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Hjerteforeningen, Danmarks Apotekerforening og Pharmakon i perioden fra september 2009 til februar 2010. Rapporten er en arbejdsrapport, som især henvender sig til opdragsgiverne: Danmarks Apotekerforening og Hjerteforeningen. Desuden henvender rapporten sig til de deltagende sundhedsprofessionelle med henblik på evaluering samt læring af projektet. Evaluering af medicingennemgang med compliancerettet… <a href="https://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/publikationer/rapporter/" title="Læs Rapporter">Læs mere »</a>

 • Evaluering af projekt – Hjertevarm mad fra hele verden

  Et sundhedsfremmende projekt målrettet etniske minoriteter gennemført i et unikt partnerskab bestående af Hjerteforeningen, Bydelsmødrenes Landsorganisation under Fonden for Socialt Ansvar samt journalist og radiovært Rushy Rashid. Projektet er støttet af TrygFonden og er udført i perioden maj 2016 – april 2018. Med projekt Hjertevarm mad fra hele verden har man gennem en brugerinvolverende proces udviklet en hjertevenlig etnisk kogebog og… <a href="https://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/publikationer/rapporter/" title="Læs Rapporter">Læs mere »</a>

 • Forebyggelse

    Hjerteforeningen har udgivet nedenstående rapporter om forebyggelse.     Hjerteforeningens forebyggelsespolitik 2014 Evidensbaserede og konkrete forslag til forebyggelse af hjertekarsygdom Resumé (pixi-udgave) Udgivet af Hjerteforeningen, august 2014 Hjerteforeningens forebyggelsespolitik 2009 – baggrund Udgivet af Hjerteforeningen, november 2008 Hjerteforeningens forebyggelsespolitik 2009 – folder Udgivet af Hjerteforeningen, november 2008 Rehabilitering og forebyggelse af hjertekarsygdom – samarbejde… <a href="https://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/publikationer/rapporter/" title="Læs Rapporter">Læs mere »</a>

 • Fremtidens hjerter

    Fremtidens hjerter – anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Hvilke tanker gør hjerte-kar-patienter og pårørende sig om det at leve med en hjerte-kar-sygdom? Hvad er deres ønsker og drømme, og hvor ser hjerte-kar-patienterne og de pårørende de fremtidige udfordringer i forhold til behandlingen og… <a href="https://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/publikationer/rapporter/" title="Læs Rapporter">Læs mere »</a>

 • Førstehjælp

  TNS Gallup har for Hjerteforeningen lavet undersøgelsen Førstehjælpsundervisning i folkeskolerne. Førstehjælpsundervisning i folkeskolerne 2012 (pdf) © TNS Gallup for Hjerteforeningen, November 2012

 • Hjerte-kar-rehabilitering

  Hjerteforeningen har udgivet nedenstående rapporter om hjertekarrehabilitering: Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering (pdf, 1110KB) Udgivet af Hjerteforeningen, oktober 2010 Bestil trykt version i Hjerteforeningens webshop Fysisk træning efter hjertekarsygdom – Hvad oplever patienterne? Udgivet af Hjerteforeningen, april 2010 Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering (kort version) Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering (lang version)… <a href="https://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/publikationer/rapporter/" title="Læs Rapporter">Læs mere »</a>

 • Hjerteforeningens Rådgivning

  En undersøgelse af behov for rådgivning blandt hjertepatienter og pårørende

 • Hjertesyges ønsker og behov

    Hjertesyges ønsker og behov Rapporten gengiver resultaterne af de kvalitative og kvantitative fund fra undersøgelsen: Hjertesyges ønsker og behov. Derefter er der en uddybende analyse af segmenteringen af de hjertesyge på baggrund af det kvantitative materiale. Der er lagt vægt på at beskrive forskellige typer af hjertesyge, således at der gives indblik i, hvilke… <a href="https://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/publikationer/rapporter/" title="Læs Rapporter">Læs mere »</a>

 • Iskæmisk hjertesygdom eller hjertesvigt

  Et  randomiseret studie med inklusion af  825 patienter med iskæmisk hjertesygdom eller hjertesvigt, fordelt i to grupper. Den ene gruppe deltog i  standard rehabilitering og den anden gruppe i læring og mestringsprogrammet. Begge rehabilteringsforløb var på  8 uger.  Undersøgelsens spørgsmål er, om  der er en sundhedsøkonomisk gevinst ved læring og mestringsmodellen og på samfundsperspektivet. Konklusionen… <a href="https://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/publikationer/rapporter/" title="Læs Rapporter">Læs mere »</a>

 • Livet med en hjertesvigt.

  Fakta og viden om hvordan hjertepatienter oplever det at leve med en hjertesygdom

 • Livet med hjertesvigt (en undersøgelse)

  Undersøgelsen ‘Livet med hjertesvigt’ understøtter Hjerteforeningens kampagne ‘Du kan miste livet, før du dør’ ved at sætte fokus på behov og oplevelser hos personer, som nyligt har fået konstateret hjertesvigt. Både i forhold til deres erfaringer med sundhedsvæsenet, hvilke komplikationer de oplever ved sygdommen, og hvor der kan ske  Undersøgelsen vil være den første af flere undersøgelser… <a href="https://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/publikationer/rapporter/" title="Læs Rapporter">Læs mere »</a>

 • Livet med hjertesvigt (til dig der har fået hjertesvigt)

  Hvad er hjertesvigt? Hjertesvigt dækker over en række tilstande, hvor hjertet ikke er i stand til at pumpe blod nok rundt i kroppen. Behandlingen består oftest af medicin og er nødvendig, for at du kan leve bedst muligt med hjertesvigt. De hyppigste årsager til hjertesvigt er: • Blodprop i hjertet • Forhøjet blodtryk • Forsnævring… <a href="https://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/publikationer/rapporter/" title="Læs Rapporter">Læs mere »</a>

 • Mental sundhed og hjertesygdom. Et litteraturstudie

  Rapporten præsenterer resultaterne af et litteraturstudie, der har til formål at afdække om og på hvilken måde mental sundhed har betydning for udviklingen af hjertesygdom, og hvilke konsekvenser hjertesygdom har i forhold til mental sundhed. I rapporten tegner der sig et billede af, at mental sundhed og hjertesygdom hænger sammen. Litteraturgennemgangen er gennemført af Statens Institut… <a href="https://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/publikationer/rapporter/" title="Læs Rapporter">Læs mere »</a>

 • Monitorering af sundhedsfremmende indsatser

  Læs rapport

 • Socialdifferentieret hjerterehabilitering

  Hjerteforeningen ønsker at inspirere de mange sygehuse og kommuner, som hver dag forsøger at inkludere deres mest sårbare borgere, til hjerterehabiliteringen. For der er stort behov. Heldigvis oplever vi i Hjerteforeningen en stigende interesse for hjerterehabiliteringsområdet. Vi møder dog også uklarheder i forhold til at vide, hvem de sårbare er, at have overblik over egnede… <a href="https://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/publikationer/rapporter/" title="Læs Rapporter">Læs mere »</a>

 • Unge og medfødt hjertesygdom

  Rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. Rapporten bygger på kvalitative interviews med 15 unge med hjertesygdom i alderen 16-25 år, forældre og fagfolk. Den er udført for Hjerteforeningen med det formål at afdække, hvad det betyder at have en hjertesygdom, når man er ung, og hvilken betydning sygdommen har for ens ungdomsliv, heriblandt hvordan det… <a href="https://hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/publikationer/rapporter/" title="Læs Rapporter">Læs mere »</a>